ข้อมูลตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขาแดง มีผู้เล่าว่าบรรพบุรุษของชาวเขาแดงที่มาตั้งรกรากน่าจะมาทางเรือ ซึ่งการตั้งชุมชนคาดว่าน่าจะก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยพิจารณาจากอุโบสถวัดเขาแดงปรากฎภาพวาดเป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เกิดจากชุมชนที่เข้มแข็งและมีมานานจึงสามารถสร้างวัดและมีอุโบสถได้ การตั้งชื่อน่าจะตั้งตามลักษณะเขาซึ่งมีหน่าสีแดงสด ปัจจุบันตำบลเขาแดงอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบติดชายฝั่งทะเล มีภูเขาสามร้อยยอดอยู่ในพื้นที่ และยังเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สามร้อยยอด กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำประมง
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน
- ไม่มีน้ำประปาใช้
- มีโทรศัพท์สาธารณะครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

สามารถเดินทางด้วยทางหลวง รพช.สำโหรง - หัวตาลแถว ระยะทาง 28.652 กม. และทางหลวง รพช.ปากคลองเกลียว - เขาแดง ระยะทาง 10.685 กม.

ผลิตภัณฑ์

อาหารทะเล

สถานที่

1. อบต.เขาแดง
2. สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. วัดเขาแดง
4. วัดทุ่งน้อย
5. อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
6. หาดสามพระยา
7. ถ้ำไทร
8. จุดชมวิวเขาแดง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดเขาแดง เป็นวัดที่มีความสวยงาม บริเวณหน้าวัดเป็นจุดลงเรือเพื่อล่องคลองเขาแดงของนักท่องเที่ยว
2 ถ้ำไทร ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านคุ้งโตนด ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางในการเดินขึ้นถ้ำประมาณ 280 เมตร ภายในถ้ำค่อนข้างมืด
3 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เป็นอุทยานแห่งชาติประเภททางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 98.08 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนสูงชัน ผสมที่ราบชายฝั่งทะเล ชายหาดเป็นหาดเลนและทราย ด้านตะวะนตกของอุทยานมีพื้นที่ราบน้ำขังตลอดปี คือ "ทุ่งสามร้อยยอด"
4 หาดสามพระยา เป็นหาดทรายที่มีความสวยงามเงียบสงบ สามารถกางเต๊นท์พักแรมได้ในบริเวณนี้
5 จุดชมวิวเขาแดง

โรงแรม
1 ถ้ำไทร วิว 5 หมู่ 1 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทร : 0 9546 7203, 0 9776 6647, 0 628 3136, 0 3260 9020 จำนวนที่พัก 4 ห้อง, ราคา 1,000 - 2,500 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านหน้าถ้ำไทร หมู่ 1 บ้านคุ้งโตนด ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ อาหารตามสั่ง
2 ร้านหาดสามพระยา หมู่ 2 บ้านเขาแดง ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาหารทะเล
3 ร้านอุทยานฯ หมู่ 2 บ้านเขาแดง ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล เช่น ปลากุเลาเค็ม ปลาหมึกแห้ง กะปิ ฯลฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ให้คุณค่าทางอาหารสูง

สินค้าโอทอป ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล
ประจวบคีรีขันธ์