ข้อมูลตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขาแดง มีผู้เล่าว่าบรรพบุรุษของชาวเขาแดงที่มาตั้งรกรากน่าจะมาทางเรือ ซึ่งการตั้งชุมชนคาดว่าน่าจะก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยพิจารณาจากอุโบสถวัดเขาแดงปรากฎภาพวาดเป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เกิดจากชุมชนที่เข้มแข็งและมีมานานจึงสามารถสร้างวัดและมีอุโบสถได้ การตั้งชื่อน่าจะตั้งตามลักษณะเขาซึ่งมีหน่าสีแดงสด ปัจจุบันตำบลเขาแดงอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบติดชายฝั่งทะเล มีภูเขาสามร้อยยอดอยู่ในพื้นที่ และยังเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สามร้อยยอด กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำประมง
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน
- ไม่มีน้ำประปาใช้
- มีโทรศัพท์สาธารณะครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

สามารถเดินทางด้วยทางหลวง รพช.สำโหรง - หัวตาลแถว ระยะทาง 28.652 กม. และทางหลวง รพช.ปากคลองเกลียว - เขาแดง ระยะทาง 10.685 กม.

ผลิตภัณฑ์

อาหารทะเล

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล
ประจวบคีรีขันธ์