ข้อมูลตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลดอนยายหนู เดิมมีชื่อว่าบ้านดอนเศรษฐี ต่อมาได้มีผู้หญิงชาวมอญชื่อ นางหนู อพยพมาจากนนทบุรีเพื่อตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน ในครั้งนั้นเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เกิดความเสียหายทุกหมู่บ้าน แต่บริเวณบ้านและที่ดินของนางหนูมิได้รับความเสียหายเนื่องจากเป็นที่ดอน ชาวบ้านต่างพากันหลบภัยธรรมชาติและเป็นอย่างนี้หลายครั้ง ชาวบ้านจึงพากันเปลี่ยนชื่อบ้านเป็น "บ้านดอนยายหนู" มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 15 กม. และห่างจากตัวเมืองจังหวัด ประมาณ 45 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สามร้อยยอด กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าและประปาใช้คิดเป็น 90 %
- มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

สามารถเดินทางด้วยทางหลวง รพช.สายสำโหรง - หัวตาลแถว และทางหลวง รพช.สายหลังสถานีรถไฟ - ทุ่งน้อย

ผลิตภัณฑ์

กุ้งกุลาดำ, ปูทะเล

สินค้าโอทอป ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์