ข้อมูลตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสามกระทาย มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่า บริเวณพื้นที่ของตำบลมีทองคำอยู่เป็นจำนวนมาก และที่พบมากที่สุดคราวหนึ่งมีชายสามคนขุดทองคำคนละ 1 สะพาย รวมเป็น 3 สะพาย ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็นสามกระทาย จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบเชิงเขา ลักษณะเป็นเขาเล็ก ๆ อยู่ในเขตป่าสงวน ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง ติดกับทุ่งสามร้อยยอด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ไร่ใหม่ กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.หาดขาม ต. กุยเหนือ และ ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ไร่เก่า กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน
- การประปา ประมาณ 10 % ของจำนวนตครัวเรือน
- โทรศัพท์ แระมาณ 5 % ของจำนวนครัวเรือน

การเดินทาง

1. ถนนทางหลวงชนบท รพช.สายเพชรเกษม - เขาแดง
2. ถนนทางหลวงชนบท รพช.สายหนองตาเสือ - บ้านสำโหรง
3. ถนนทางหลวงชนบท รพช.สายบ้านหนองแก - บ้านสำโหรง

ผลิตภัณฑ์

ลอบดักปลา, ข้าวซ้อมมือ, กล้วยอบกระเทียม, แชมพู

สถานที่

1. อบต.สามกระทาย
2. สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. วัดนาวัลเปรียง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยแปรรูป กล้วยแปรรูป
2 กางเกงชายทะเล กางเกงชายทะเล
3 ข้าวซ้อมมือ ข้าวซ้อมมือ
4 ลอบดักปลา ผลิตภัณฑ์ลอบดักปลา เป็นเครื่องมือดักปลา รูปยาวรีตามขนาดต้องการ มีความแข็งแรง ทนทาน
5 แชมพูสระผม แชมพูสระผม

สินค้าโอทอป ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์