ข้อมูลตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

บ้านหาดขามเดิมเป็นที่พักทางผ่านของพวกกระเหรี่ยง พรานล่าสัตว์ พวกหาของป่า และพวกชาวบ้านที่ไปทำไร่ที่บ้านย่านซื่อและบ้านยางชุม ก็ได้อาศัยพักระหว่างเดินทาง ประกอบกับสถานที่แห่งนี้มีทำเลที่ดี มีหาดทรายชายลำน้ำกุยบุรี และมีต้นมะขามขึ้นอยู่ เดิมเรียกที่นี้ว่า "หาดต้นขาม" ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น "หาดขาม"

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา บางส่วนเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ไร่ใหม่ ต.ไร่เก่า กิ่งอำเภอสามร้อยยอด และ ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี และ ต.บ่อนอก อ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สามกระทาย และ ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ สหภาพพม่า

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน โทรศัพท์สาธารณะมี 12 แห่ง

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม - ยางชุม ระยะทาง 18 กม. และสายจวนบน - ยางชุม ระยะทาง 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

ไวน์หม่อน,อ่างเก็บน้ำยางชุม

สถานที่

1) วัด 5 วัด
2) สถานีตำรวจภูธรตำตบลบ้านยางชุม
3) อ่างเก็บน้ำยางชุม
4) อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
5) น้ำตกดงมะไฟ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อ่างเก็บน้ำยางชุม อ่างเก็บน้ำยางชุม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.หาดขาม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด และเป็นสถานที่พักผ่อน บรรยากาศดี ร่มรื่น เป็นแหล่งตกปลาของผู้ที่ชอบกีฬาตกปลา
2 อ่างเก็บน้ำยางชุม
3 น้ำตกดงมะไฟ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 9 บ้านย่านซื่อ ตำบลหาดขาม ห่างจากอำเภอประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่านานาชนิด
4 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาดูช้างป่า เนื่องจากในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จะมีช้างป่าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเย็น ๆ ช้างป่าจะลงมาเล่นน้ำและกินน้ำในแอ่งน้ำ จะมีนักท่องเที่ยวไปดูช้างทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
5 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ร้านอาหาร
1 ครัวหาดขาม หมู่ที่ 6 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี อาหารตามสั่ง
2 ร้านยิ้มอร่อย หมู่ที่ 7 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขี้ผึ้งสมุนไพร ขี้ผึ้งสมุนไพร
2 น้ำฝรั่งสด น้ำฝรั่งสด
3 ไวน์หม่อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านนำหม่อนมาสกัดเป็นไวน์

สินค้าโอทอป ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

 ขี้ผึ้งสมุนไพร
ประจวบคีรีขันธ์