ข้อมูลตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

มีเรื่องเล่ามาว่ามีตาปะขาวมาจากแห่งหนตำบลใดไม่ทราบเรียกกันว่าตาแก่ มีอาชีพทำสวนเล็ก ๆ ปลูกทับ(กระท่อม) เป็นที่อยู่อาศัย ต่อมาได้มีชายสองคนคนหนึ่งชื่อแทน คนหนึ่งชื่อขวัญแก้ว ขวัญเมือง มาอยู่ใกล้ทับตาปะขาวจนกลายเป็นชุมชม เรียกกันว่า "ทับตาแก่" เมื่อนานเข้าสำเนียงการเรียกได้เพี้ยนไปเป็น "ทับสะแก" อันปรากฎเป็นตำบลของอำเภอทับสะแกมาจนถึงปัจจุบัน และมีหมู่บ้านในส่วนความรับผิดชอบของ อบต.ทับสะแกเต็มพื้นที่ 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 7, 8 และบางส่วน คือ หมู่ที่ 3, 5 และ อยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 5หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4, 6, 9, 10, 11

พื้นที่

อบต.ทับสะแก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ อ.ทับสะแก ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอทับสะแก 5 กม. พื้นที่เป็นที่ราบ มีลักษณะลาดเอียงจากทางทิศตะวันออกจรดอ่าวไทย ดินมีลักษณะเป็นดินทราย มีอินทรีย์วัตถุต่ำ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับกับ ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทับสะแก
ทิศตะวันออก ติดกับ ชายทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาล้าน และ ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และสิ่งอำนวนความสะดวกอื่น ๆ ครบถ้วน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยใช้ถนนเพชรเกษม ระยะทางประมาณ 320 กม. พื้นที่ตำบลทับสะแกส่วนใหญ่อยู่ติดถนนสายเพชรเกษม

ผลิตภัณฑ์

น้ำมันไบโอดีเซลทับสะแก-ขนมข้าวกล้องป้าฮวน-ถ่าน

สถานที่

1. ชายทะเลทับสะแก
2. วัดทุ่งประดู่

โรงแรม
1 โรงแรมชานเรือน หมู่ที่ 2 ต.ทับสะแก (ตั้งอยู่ติดชายแดนทับสะแก) อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3267-1890

ร้านอาหาร
1 ร้านรสทิพย์ ริมถนนเพชรเกษม ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคี อาหารตามสั่ง
2 ร้านเรือนทรงไทย ริมถนนเพชรเกษม ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคี อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมข้าวกล้องป้าฮวน ขนมข้าวกล้องป้าฮวน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการสูง มีหลายรสให้เลือก เช่น ขนมข้าวกล้องช็อคโกแล็ต งา ใบหม่อน ผลไม้รวม
2 ขนมเทียนเหรียญทอง ขนมเทียนเหรียญทอง
3 ชุดจานรองบนโต๊ะอาหาร ชุดจานรองบนโต๊ะอาหาร
4 ตุ๊กตาไหมพรม ตุ๊กตาไหมพรม
5 ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง
6 น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
7 น้ำมันไบโอดีเซลทับสะแก น้ำมันมะพร้าวทดแทนน้ำมันดีเซล
8 มะพร้าวเคลือบช็อคโกแลต มะพร้าวเคลือบช็อคโกแลต
9 เมี่ยงคำทับสะแก เมี่ยงคำทับสะแก
10 แชมพูถ่านไม้ไผ่ แชมพูถ่านไม้ไผ่
11 แปรรูปมะพร้าว มะพร้าวอบน้ำผึ้ง
12 โมบายกะลามะพร้าว โมบายกะลามะพร้าว
13 โมบายจากกะลามะพร้าว โมบายจากกะลามะพร้าว

สินค้าโอทอป ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มจั่นมะพร้าวทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มเมี่ยงคำทับสะแก
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มขนมเทียนเหรียญทอง
ประจวบคีรีขันธ์
กู๊ด & กาย โมบาย บาย สิริรดา
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มแปรรูปมะพร้าว
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่ม Kiss me Doll
ประจวบคีรีขันธ์
 น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
ประจวบคีรีขันธ์