ข้อมูลตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

มีเรื่องเล่ามาว่ามีตาปะขาวมาจากแห่งหนตำบลใดไม่ทราบเรียกกันว่าตาแก่ มีอาชีพทำสวนเล็ก ๆ ปลูกทับ(กระท่อม) เป็นที่อยู่อาศัย ต่อมาได้มีชายสองคนคนหนึ่งชื่อแทน คนหนึ่งชื่อขวัญแก้ว ขวัญเมือง มาอยู่ใกล้ทับตาปะขาวจนกลายเป็นชุมชม เรียกกันว่า "ทับตาแก่" เมื่อนานเข้าสำเนียงการเรียกได้เพี้ยนไปเป็น "ทับสะแก" อันปรากฎเป็นตำบลของอำเภอทับสะแกมาจนถึงปัจจุบัน และมีหมู่บ้านในส่วนความรับผิดชอบของ อบต.ทับสะแกเต็มพื้นที่ 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 7, 8 และบางส่วน คือ หมู่ที่ 3, 5 และ อยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 5หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4, 6, 9, 10, 11

พื้นที่

อบต.ทับสะแก ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ อ.ทับสะแก ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอทับสะแก 5 กม. พื้นที่เป็นที่ราบ มีลักษณะลาดเอียงจากทางทิศตะวันออกจรดอ่าวไทย ดินมีลักษณะเป็นดินทราย มีอินทรีย์วัตถุต่ำ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับกับ ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทับสะแก
ทิศตะวันออก ติดกับ ชายทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาล้าน และ ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และสิ่งอำนวนความสะดวกอื่น ๆ ครบถ้วน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยใช้ถนนเพชรเกษม ระยะทางประมาณ 320 กม. พื้นที่ตำบลทับสะแกส่วนใหญ่อยู่ติดถนนสายเพชรเกษม

ผลิตภัณฑ์

น้ำมันไบโอดีเซลทับสะแก-ขนมข้าวกล้องป้าฮวน-ถ่าน

สินค้าโอทอป ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์