ข้อมูลตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลอ่างทองตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอทับสะแก เดิมที่ตำบลอ่างทองขึ้นอยู่กับอำเภอบางสะพาน และตำบลอ่างทองยังมีพื้นที่รวมกับตำบลนาหูกวางต่อมามีประชากร เพิ่มมากขึ้นจนเมื่อปี พ.ศ.2520 ได้แยกตำบลนาหูกวางออกจากตำบลอ่างทอง เป็น 2 ตำบล และขึ้นอยู่กับอำเภอทับสะแก และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538

พื้นที่

เป็นพื้นที่ลาดเอียง จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีภูเขาสูงทางทิศตะวันตก และมีที่ราบเป็นส่วนใหญ่ ทางทิศตะวันออกจรดทะเลอ่าวไทย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ชัยเกษม และ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ สหภาพเมียนมาร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง แปรรูปผลผลิต

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

การเดินทาง

- จากกรุงเทพใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมเลยตัวอำเภอทับสะแกไปทางใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงพื้นที่ตำลอ่างทอง ซึ่งฝั่งตะวันออกถนนเพชรเกษมจะเป็นพื้นที่หมู่2,3,9,10 และฝั่งตะวันตกถนนเพชรเกษมจะเป็นพื้นที่หมู่ 1,4,5,6,7,8,11 ตำบลอ่างทอง

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกษตรเพื่อสังคม, ไวน์กระเจี๊ยบ+องุ่น

สถานที่

1.วัดอ่างทอง
2.วัดหนองหอย
3.วัดตะแบกโพรง
4.วัดทุ่งพุฒ
5.น้ำตกหินดาด
6.เกาะร่ำร่า
7.น้ำตกขาอ่อน
8.ถ้ำเพลินจิตร

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกหินดาด มีสายน้ำไหลผ่านซอกหินลงมากลายเป็นน้ำตกอันงดงามจำนวน 5 ชั้น อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
2 เกาะร่ำร่า เป็นเกาะเล็กๆห่างจากฝั่งเพียง 1.5 กม.ธรรมชาติใต้ท้องทะเลบริเวณนี้ยังสมบูรณ์และงดงามยิ่ง อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
3 ถ้ำเพลินจิตร ถ้ำแห่งนี้มีหินงอก หินย้อย ที่สวยงามไม่ด้อยกว่าที่อื่นๆ เป็นถ้ำที่ไม่กวน ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ในพื้นที่ติดต่อ อ.บางสะพาน และหมู่ที่ 9 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
4 น้ำตกขาอ่อน สายน้ำที่ชุ่มช่ำ ความงามที่ไม่ซ้ำแบบใครหากเป็นยามเช้าในฤดูหนาวจะเห็นหมอกน้อยๆ อยู่ในพื้นที่ติดต่อ อำเภอบางสะพาน แะหมู่ที่ 8 ต.อางอทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

ร้านอาหาร
1 ร้านครัวใต้ หมู่ที่ 4 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาหารตามสั่ง
2 ร้านน้องอ้อย หมู่ที่ 3 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โ อาหารตามสั่ง (แกงเหมงมะพร้าว)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกษตรเพื่อสังคม ได้แก่ ข้าวสาร ข้าวกล้อง ที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ไม่มีสารอื่นเจือปน และราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป
2 เสื้อยืดปะผ้ารูปแบบท้องถิ่น เสื้อยืดปะผ้ารูปแบบท้องถิ่น
3 ไวน์กระเจี๊ยบ-องุ่น(เกรด A) ไวน์กระเจี๊ยบ-องุ่น(เกรด A)

สินค้าโอทอป ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

J  PATCH   ( เจ-แพทซ์)
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มเกษตรอ่างทอง
ประจวบคีรีขันธ์