ข้อมูลตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาหูกวาง เดิมทีนั้น การปกครองขึ้นอยู่กับตำบลอ่างทอง ต่อมาได้มีการแบ่งแยกเขตการปกครองของตำบลอ่างทองออก และตั้งเป็นตำบลนาหูกวาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยแบ่งเขตการปกครองภายในตำบลนาหูกวางออกเป็น 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลนาหูกวาง มีเขตการปกครองทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีความลาดเอียงจากเทือกเขาตะนาวศรีลงสู่ทะเลอ่าวไทย สภาพพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกมะพร้าว ตำบลนาหูกวางมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 139 ตร.กม. หรือ 86,875 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาล้าน และ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ สหภาพพม่า

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนมะพร้าว, ประมงชายฝั่ง
อาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว, ปลา

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้า ราษฎร์ในเขตพื้นที่ ต.นาหูกวาง มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 96%
- ประปา ราษฎร์ในเขตพื้นที่ ต.นาหูกวาง มีระบบน้ำประปาใช้ จำนวน 10 หมู่บ้าน (แต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือน)
- โทรศัพท์ มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 7 และ 12

การเดินทาง

การคมนาคมของ ต.หูกวาง มีการคมนาคมประเภททางบก สามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ และทางรถไฟสายใต้ ซึ่งตัดผ่านทางทิศตะวันออกของตำบล ในแนวเหนือ - ใต้ โดยจะจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟบ้านดอนทราย หมู่ที่ 2 สำหรับเส้นทางรถยนต์ที่สำคัญ และเป็นถนนสายหลักของตำบล ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นถนนลาดยางแอสพัสท์ตัดผ่านตำบลในแนวเหนือ - ใต้ ขนานไปกับเส้นทางรถไฟ นอกจากนี้ ยังมีถนนราดยางอีกหลายสายตัดแยกจากถนนเพชรเกษมเข้าสู่หมู่บ้านต่าง ๆ ได้ทุกหมู่บ้าน โดยใช้พาหนะรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ เดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน ได้อย่างสะดวกทุกเส้นทาง ที่ทำการ อบต.นาหูกวาง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทับสะแกไปทางใต้ ประมาณ 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดก้านมะพร้าว,ป่าศรนารายณ์

สถานที่

1. วัดนาหูกวาง
2. วัดแหลมกุ่ม
3. โรงพยาบาลทับสะแก
4. สถานีอนามัย ต.นาหูกวาง
5. สถานีอนามัยบ้านเหมืองแร่
6. ที่ทำการ อบต.นาหูกวาง
7. ที่ทำการชลประทานจักกะ
8. หน่วย ตชด. 146 บ้านหุบผาก
9. โรงเรียนทับสะแกวิทยา
10. ชายทะเลแหลมกุ่ม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หาดชายทะเลแหลมกุ่ม ตั้งหมู่ที่ 7, 2 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก มีถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 - 20 นาที มีทัศนียภาพสวยงามมาก มีวัดนันทาวราราม (วัดแหลมกุ่ม) ที่สงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และมีเจ้าอาวาสที่อัธยาศัยดี มีร้านอาหารประเภทอาหารทะเลจำหน่ายในราคาถูก มีบังกาโล และโรงแรมไว้บริการ

โรงแรม
1 บังกะโลบ้านแก้ว เลขที่ 141/1-7 หมู่ที่ 7 ชายทะเลแหลมกุ่ม ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทร. 01-9860453 มีบ้านพัก 8 หลัง (ห้องน้ำในตัว เตียงเดี่ยว 2 เตียง) หลังละ 350 บาท/คืน
2 มาลัยเอเชียรีสอร์ท 53/2 หมู่ที่ 2 ชายทะเลดอนทราย ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 01-9161217 1. ห้องมาตรฐาน 8 ห้อง ห้องละ 700 - 900 บาท/คืน 2. ห้องสุพรีม 8 ห้อง ห้องละ 900 - 1,100 บาท/คืน 3. บังกะโล (1 ห้องนอน) 2 หลัง หลังละ 1,000 - 1,200 บาท/คืน 4. บังกะโล (2 ห้องนอน) 1 หลัง หลังละ 1,550 - 1,990 บาท/คืน

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารห้องผ เลขที่ 133/2 หมู่ที่ 2 ชายทะเลแหลมกุ่ม ต.นาหูกวาง อ.ทับ อาหารทะเล (ตามสั่ง)
2 ร้านอาหารเจ้มั เลขที่ 105/2 หมู่ที่ 7 ชายทะเลแหลมกุ่ม ต.นาหูกวาง อ.ทับ อาหารทะเล (ตามสั่ง)
3 ร้านอาหารเจ้แห เลขที่ 91 หมู่ที่ 7 ชายทะเลแหลมกุ่ม ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแ อาหารทะเล (ตามสั่ง)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
2 ไม้กวาดก้านมะพร้าว ไม้กวาดก้านมะพร้าว ทำจากก้านมะพร้าว มีความแข็งแรง ใช้ได้นาน รูปแบบสวยงาม
3 ไม้กวาดจากใยมะพร้าวและป่านศรนารายณ์ ไม้กวาดจากใยมะพร้าวและป่านศรนารายณ์
4 ไม้กวาดป่านศรนารายณ์ ไม้กวาดป่านศรนารายณ์

สินค้าโอทอป ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์