ข้อมูลตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่กับตำบลทับสะแก ต่อมามีประชากรเพิ่มขึ้นจึงถูกจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2513 ชื่อว่าตำบลเขาล้าน สาเหตุที่เรียกว่า"เขาล้าน" เนื่องจากมีภูเขาลูกหนึ่งในหมู่ที่ 5 เป็นลักษณะโล่งเตียน เมื่อจัดตั้งครั้งแรกตำบลนี้มี 10 หมู่บ้านต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้แยกหมู่บ้านเพิ่มเป็น 2 หมู่บ้านรวมเป็น 12 หมู่บ้าน ต่อมาปี 2531 อำเภอได้จัดตั้งตำบลอีก 1 ตำบล ซึ่งได้รวมเอาหมู่บ้านของตำบลเขาล้านไปบางส่วน ปัจจุบันตำบลเขาล้านมี 11 หมู่บ้าน โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 2 ส่วน โดยหมู่ที่ 7 เป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาล นอกนั้นเป็นส่วนรับผิดชอบของ อบต.เขาล้าน

พื้นที่

โดยทั่วไปตำบลเขาล้านส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดเอียง จากด้านทิศตะวันตกบริเวณเทือกเขาตะนสวศรีไปทางทิศตะวันออก สู่ฝั่งทะเลอ่าวไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย พื้นที่ตำบลมีลักษณะเป็นภูเขา ส่วนใหญอยู่ทิศตะวันตก มีบางส่วนเป็นที่ดอนและมีที่ดอนสลับที่ราบลุ่มทางทิศใต้ของตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แสงอรุณ และ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาตะนาวศรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนมะพร้าว

สาธารณูปโภค

มีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ 90 จากครัวเรือนทั้งหมด
มีโทรศัพท์สาธารณะ 3 แห่ง
แหล่งน้ำมีทั้งที่มาจากธรรมชาติและที่สร้างขึ้น

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านเพชรบุรีเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ถึงประจวบคีรีขันธ์ แล้วเดินทางต่อมุ่งหน้าชุมพรระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตรจากตัวเมืองก็จะเข้าสู่ตำบลเขาล้าน

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาด-ยาหม่องน้ำ-หัตถกรรมจากกะลา-ผ้าทอกี่กระตุก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

Kiss me doll
ประจวบคีรีขันธ์