ข้อมูลตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยยางจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2501 ที่เรียกว่า "ห้วยยาง" เนื่องจากมีลำห้วยไหลผ่าน และต้นยางใหญ่อยู่จำนวนมาก ต.ห้วยยางตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของ อ.ทับสะแก ปัจจุบัน แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน และได้ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อวันที่ 2 มีนาคา 2538

พื้นที่

สภาพพื้นที่มีความลาดชันจากทางทิศตะวันตก วิ่งเป็นเทือกเขาตะนาวศรี ลาดลงไปสู่ทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นอ่าวไทย สภาพดินเป็นดินทราย และสภาพพื้นที่ที่ลาดเชิงเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.แสงอรุณ ต.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง, แปรรูปผลผลิต

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ตู้ไปรษณีย์ โทรศัพท์สาธารณะ บังกะโล ร้านอาหาร สถานีตำรวจ ฯลฯ

การเดินทาง

การคมนาคมที่สะดวก 2 เส้นทาง ทั้งทางรถยนต์ และรถไฟ มีสถานีรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) จากกรุงเทพฯ ถึงตำบลห้วยยาง ระยะทาง 300 กม.

ผลิตภัณฑ์

มะพร้าวอบน้ำผึ้ง

สถานที่

1. วัดห้วยยาง
2. วัดทุ่งยาว
3. วัดสมุทรธาราม
4. วัดเนินดินแดง
5. สถานีรถไฟ
6. อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
7. อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
8. หาดวัดสมุทรธาราม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกห้วยยาง มีความสูง 7 ชั้น ลดหลั่นลงมา สวยงาม ร่มรื่น สะอาด ถนนลาดยางเข้าถึงที่ทำการอุทยาน เชิงน้ำตกมีอ่างน้ำตกที่ไม่ลึกเหมาะแก่การเล่นน้ำและพักผ่อน ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านน้ำตกสายหนึ่ง ต.ห้วยยาง
2 หาดดวนกร มีหาดทรายขาวสะอาด สงบเงียบสวยงาม กว้างสุดสายตา น้ำทะเลใสสะอาด คลื่นแรงเหมาะแก่การเล่นน้ำ ตลอดแนวชายหาดมีทิวสนอันร่มรื่น มีบ้านรับรองและที่พักซึ่งเหมาะสำหรับพักค้างคืนเป็นหมู่คณะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเล

โรงแรม
1 ห้วยยางบีชรีสอร์ท หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเล โทร. 032-574525 800 - 1,200 บาท/คืน
2 แจ็ดบีชรีสอร์ท หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเล โทร. 032-574303 800 - 1,500 บาท/คืน

ร้านอาหาร
1 ร้านกบซีฟู๊ต หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเล โทร. 032-574227 อาหารตามสั่ง, อาหารทะเล
2 ร้านเหนือใต หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเล โทร. 032-574504 อาหารตามสั่ง, อาหารทะเล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลไม้แปรรูป มะพร้าวอบ, กล้วยอบ, กล้วยเล็บมือนาง
2 มะพร้าวอบน้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์มะพร้าวอบน้ำผึ้ง มีรสชาติหวานมัน หอม กรอบ อร่อย สะอาด ถูกสุขอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มแม่บ้านหัวเขา
ประจวบคีรีขันธ์