ข้อมูลตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณ 60 ปีมาแล้ว นักบวชศาสนาคริสต์ นั่งรถไฟมาเพื่อเผยแพร่ศาสนา และได้อธิษฐานว่าสว่างที่ใดก็จะใช้สถานที่นั้น จนกระทั่งมาสว่างที่ทุ่งแสงอรุณ หลังจากที่นักบวชเดินทางมาที่ทุ่งแสงอรุณ ก็ประกอบศาสนกิจ จนผู้ที่มาประกอบพิธีกรรมเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านก็เลยบริจาคที่ดินสร้างโบสถ์ ตั้งอยู่บริเวณ รร.อรุณวิทยา ในปัจจุบัน เหตุที่เรียกว่าทุ่งแสงอรุณ เพราะพื้นที่ในสมัยก่อนเป็นป่า และแสงอรุณเปรียบได้กับแสงอาทิตย์ในตอนเช้า ในสมัยก่อนนั้นที่ ต.แสงอรุณ ขึ้นอยู่กับ ต.ห้วยยาง และเขาล้าน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2531 มีหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น ทางราชการจึงจัดตั้งตำบลใหม่ โดยใช้ชื่อว่า ต.แสงอรุณ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน

พื้นที่

โดยทั่วไป ต.แสงอรุณ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดเอียงจากด้านตะวันตก บริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ไปยังทิศตะวันออก ด้านทะเลอ่าวไทย ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาตะนาวศรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์สาธารณะ ครบถ้วน

การเดินทาง

ทางรถยนต์ โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) จากกรุงเทพฯ ลงใต้ถึง ต.แสงอรุณ ระยะทาง 310 กม. เลยจังหวัด ประจวบมาทางทิศใต้ ประมาณ 32 กม.

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้จันทน์, ขนมต่างๆ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มจัดทำดอกไม้จันทน์
ประจวบคีรีขันธ์
ร้านวรรณารัตน์
ประจวบคีรีขันธ์
Pearl  coco  care (ไข่มุก)
ประจวบคีรีขันธ์
น้ำพริกเผาระดมกิจ
ประจวบคีรีขันธ์
KA-LA-SAI
ประจวบคีรีขันธ์
นวกรกะลาโมเสก
ประจวบคีรีขันธ์