ข้อมูลตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพงศ์ประศาสน์ เดิมชื่อ "ตำบลนาพร้าหัก" มีประวัติเล่าว่า บริเวณดังกล่าวเป็นที่ราบลุ่ม มีหนองน้ำใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง มีประชาชนตั้งบ้านเรือนบริเวณหนองน้ำ ได้ถางป่าใกล้หนองและมีดพร้าได้ตกน้ำ จึงได้ชื่อว่า "หมู่บ้านนาพร้าหัก" ต่อมาหมู่บ้านได้มีความเจริญขึ้น และเมื่อได้มีการตั้งอำเภอบางสะพาน จึงมีฐานะเป็นตำบลนาพร้าหัก ต่อมามีผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่ง ได้เดินทางมาเยี่ยมและมองเห็นความสวยงามของหมู่บ้าน จึงให้ขุนพงศ์ประศาสน์ (วงษ์พึ่งประดิษฐ์) นายอำเภอขณะนั้นพัฒนาท้องที่ โดยเฉพาะถ้ำเขาม้าร้อง ซึ่งสวยงามมาก และได้เปลี่ยนชื่อจาก "ตำบลนาพร้าหัก" มาเป็น "ตำบลพงศ์ประศาสน์"

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา มีลักษณะเป็นที่ราบลูกฟูก พื้นที่ทั่วไปมีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การทำการเกษตร มีเนื้อที่รวม 92 ตร.กม. หรือประมาณ 57,500 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 10.5 ของพื้นที่อำเภอ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลร่อนทอง และ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำการเกษตร
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 90
- มีประปาใช้ คิดเป็น ร้อยละ 70
- มีโทรศัพท์ใช้ ร้อยละ 60

การเดินทาง

ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3374 ( ถนนฝ่ายท่า - หนองหัดไท ) เข้าสู่ตำบล

ผลิตภัณฑ์

ยาหม่องน้ำ, สับปะรดกวน, ไข่เค็ม

สถานที่

1. หาดปากปิด
2. วัดถ้ำเขาม้าร้อง
3. วัดหินกอง
4. อ่างเก็บน้ำพุระกำ
5. อ่างเก็บน้ำชะม่วง
6. อ่างเก็บน้ำไทรหงษ์
7. อ่างเก็บน้ำเขามะค่า
8. ชายหาดนเรศวร

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดถ้ำเขาม้าร้อง เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านฝ่ายท่า ตำบลพงศ์ประศาสน์ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขา เมื่อขึ้นไปบนวัดจะมีถ้ำ คนโบราณมักจะพูดว่าหากผู้ใดมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในบริเวณวัด ก็จะต้องลงไปในถ้ำเพื่อดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ในบ่อน้ำทิพย์ซึ่งอยู่ในวัดถ้ำม้าร้องแห่งนี้
2 หาดปากปิด (หาดนเรศวร) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.พงศ์ประศาสน์ มีหาดทรายขาวสะอาด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรไปมา
3 อ่างเก็บน้ำพุระกำ อ่างเก็บน้ำพระกำ อำเภอบางสะพาน

โรงแรม
1 คอรัลบังกะโล 16 ม.9 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทร : 01 9042092 จำนวน 21 ห้อง ราคา 900-1,600 บาท
2 ต้นทองหลางออนบีซ 66/1 ม.9 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทร : 032 619062 , 01 4536173 จำนวน 6 ห้อง ราคา 300 บาท

ร้านอาหาร
1 บ้านกลางอ่าว ชายทะเล โทร : 032-695123 อาหารทะเล
2 บ้านเขียว ชายทะเล โทร : 032-695317 อาหารทะเล
3 ประมงซีฟู้ด ชายทะเล อาหารทะเล
4 ริมหาด ชายทะเล โทร : 032-695205 อาหารทะเล
5 รุ่งสมุทร ชายทะเล โทร : 032-695045 อาหารทะเล
6 สยามการ์เด้นท์ ชายทะเล โทร : 032-695024 อาหารทะเล
7 สวนบ้านกรูด ชายทะเล โทร : 032-695217 อาหารทะเล
8 หนูโภชนา ชายทะเล อาหารทะเล
9 เรือนจันทร์ ชายทะเล โทร : 032-695061 อาหารทะเล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกะลา ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกะลา
2 ยาหม่องน้ำ ผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำ มีกลิ่นหอม ใช้สูดดม ใช้ทา และใช้เป็นของชำร่วยในงานศพ
3 สับปะรดกวน สับปะรดกวน
4 แกะสลักภาษาอารบิก แกะสลักภาษาอารบิก
5 ไข่เค็มวังขอนพัฒนา ไข่เค็มวังขอนพัฒนา

สินค้าโอทอป ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มวังขอนร่วมใจ
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มแกะสลักไม้
ประจวบคีรีขันธ์