ข้อมูลตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลธงชัย แต่เดิมในสมัยพระเจ้าเอกาทศรถได้ยกพลเพื่อเดินทางไปปราบพระยาตะนาวศรี ผ่านมาและชุมชนพลที่ตำบลนี้ โดยมีทัพส่วนหน้าพักค้างพร้อมทั้งกระทำพิธีฉลองชัยเฉลิมพล ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า "บ้านธงชัย" ราว ร.ศ.113 สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการยกฐานะอำเภอกำเนิดนพคุณและได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางสะพาน ในปี พ.ศ.2460 บ้านธงชัยจึงเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางสะพานและมีฐานะเป็นตำบล ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2522 กรมการปกครองได้ประกาศตั้งตำบลชัยเกษม ได้แยกหมู่บ้านออกไปขึ้นกับตำบลชัยเกษม จำนวน 5 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลธงชัยแบ่งการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ลาดชันขนาดปานกลาง พื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนตื้นกักเก็บน้ำได้น้อย มีเนื้อที่ประมาณ 58,750 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.กำเนิดธงชัย อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่ ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,320 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 987 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางได้สะดวกมีถนนสายหลัก 2 สาย คือ
- ทางหลวงจังหวัด สายเพชรเกษม - บ้านกรูด
- ถนน รพช. สายท่าหล่อ - หนองระแวง เข้าสู่ตัวอำเภอ

ผลิตภัณฑ์

ปลาเค็ม

สถานที่

1. หาดบ้านกรูด
2. หาดทรายแก้ว
3. เขาธงชัย
4. พระตำหนักพระรูปเหมือนกรมหลวงชุมพร
5. วัดถ้ำคีรีวงศ์
6. เจดีย์เก้ายอดบนเขาธงชัย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระมหาธาตุเจดีย์-วัดทางสาย(พระพุทธกิติสิริชัย) เป็นวัดเก่าแกที่สร้างอยู่บนยอดเขาธงชัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 เป็นภูเขาเล็ก ๆ เมื่อมองลงมาจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลสวยงามมาก นอกจากนี้ยังมี พระตำหนักพระรูปเหมือน พลเรือเอกพระเจ้าบรมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพระพุทธกิติสิริชัย มีหน้าตักกว้าง 10 เมตร สูง 13.85 เมตร และฐานสูง 4.18 เมตร เป็นที่สักการะของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
2 หาดบ้านกรูด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 และ 3 ตำบลธงชัย อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านกรูด เป็นชายหาดที่มีถนนลาดยางเป็นเส้นทางหลักในการสัฐจร มีทรายขาวสะอาด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรไปมา
3 บางสะพาน-วิว
4 พระมหาธาตุเจดีย์-ศาลา
5 บางสะพาน-หาดบ้านกรูด
6 พระมหาธาตุเจดีย์
7 บางสะพาน ถนนเลียบชายหาดบางสะพาน
8 พระมหาธาตุเจดีย์
9 บางสะพาน ชายหาดบางสะพาน
10 พระมหาธาตุเจดีย์
11 บางสะพาน
12 พระมหาธาตุเจดีย์
13 บางสะพาน
14 พระมหาธาตุเจดีย์
15 พระมหาธาตุเจดีย์-

โรงแรม
1 ซีเฟิร์ล แลนด์ หมู่ 2 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 01-2293286
2 ธารวรา บิซ รีสอร์ท (หาดบ้านกรูด) 319 ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 โทร : 032 695362 , 09 8373066 โทรสาร : 032 695474 จำนวน 40 ห้อง ราคา 2,500-3,500 บาท
3 บานีโต บีซ รีสอร์ท 283 ถ.กลางอ่าว ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 โทร : 032 695282-3 , 02 9462175-6 จำนวน 20 ห้อง ราคา 1,500-6,500 บาท
4 บ้านกลางอ่าว บีซ รีสอร์ท 300 ม.3 บ้านกรูด ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 โทร : 032 695086 , 032 695123 จำนวน 29 ห้อง ราคา 2,200-4,000 บาท
5 บ้านพร้าวไทย รีสอร์ท(หาดน้ำกรูด) 176/7 ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 โทร : 09 6824484 จำนวน 8 ห้อง ราคา 700 บาท
6 บ้านพักนานาชาติบ้านกรูด 123 ถ.บ้านกรูด-โคกตาหอม ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทร : 032 619103, 0 3269 5525 โทรสาร : 02 7111986 จำนวนที่พัก 43 ห้อง, ราคา 300 - 2,900 บาท
7 บ้านริมหาด หมู่ 2 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 032-695205
8 บ้านเขียว บีซ รีสอร์ท 217 ม.2 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 โทร : 032 695112 , 01 3787520 , 01 8957200 โทรสาร : 032 695482 จำนวน 18 ห้อง ราคา 800-1,200 บาท
9 ราชาวดีบ้านกรูด รีสอร์ท 98/1 ม.7 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 โทร : 09 8364498 , 032 695155 โทรสาร : 032 695177 จำนวน 21 ห้อง ราคา 2,200-2,500 บาท
10 ศาลาไทยรีสอร์ท (หาดบ้านกรูด) 176/9 ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 โทร : 032 695181-2 , 02 9497706-7 โทรสาร : 032 695182 , 02 9497707 จำนวน 10 ห้อง ราคา 500-800 บาท
11 สยามการ์เด้น บีซ รีสอร์ท 2 ม.10 (บ้านกรูด) ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 โทร : 01 4587877 , 01 8802644 จำนวน 30 ห้อง ราคา 450-2,500 บาท
12 สวนบ้านกรูด บีซ รีสอร์ท 278 ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 โทร : 0-3269-5103 , 0-3269-5217 จำนวน 28 ห้อง , ราคา 1,500 - 3,000 บาท
13 หาดสวยน้ำใส หมู่ 2 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 032-695282-3
14 เบย์วิว บีซ รีสอร์ท หาดทางสาย13 ม.9 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 โทร : 032 695566-7 โทรสาร : 032 595567 ราคา 2,200-6,000 บาท
15 เบย์วิวรีสอร์ท หมู่ 2 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 01-2130317
16 เรือนจันทร์ ซีวิว หาดบ้านกรูด 339 ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 โทร : 032 695061 , 032 695120 โทรสาร : 032 695322 จำนวน 7 ห้อง ราคา 500-1,000 บาท
17 เรือนจันทร์ ซีวีว รีสอร์ท 339 ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 032-695061 , 032-695322, 087-0621763 Fax : 032-695322
18 โคโคนัทการ์เด้นบังกาโล 176/5 ม.3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 โทร : 08-1916-1722 , 0-3269-5397 Fax : 0-3269-5397
19 โรงแรมสวนเกษตร หมู่ 3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 032-695282-3

ร้านอาหาร
1 ร้านระเบียงลม หมู่ 2 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 032-
2 ร้านรุ่งสมุทร หมู่ 2 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 032-
3 ร้านหาดสมบูรณ์ หมู่ 2 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 032-
4 ร้านเรือนจันทร์รี หมู่ 2 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 01-2

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
2 น้ำส้มเกล็ดหิมะ น้ำส้มเกล็ดหิมะตราพิชญา
3 ปลาเค็ม ผลิตภัณฑ์ปลาเค็มคุณภาพดี ราคาถูก สะอาด อร่อย ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด
4 สุรากลั่นชุมชน สุรากลั่นชุมชน
5 ไส้กรอกสูตรเวียดนาม ไส้กรอกสูตรเวียดนาม

สินค้าโอทอป ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

กายาสาทสามอ่าว
ประจวบคีรีขันธ์
น้ำส้มพิชญา
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มสุรากลั่นชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์