ข้อมูลตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทองมงคล เดิมราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดเพชรบุรี มาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินที่บ้านธรรมรัตน์การแย่งชิงในการทำมาหากิน ทำให้เกิดปัญหาการแบ่งพรรคแบ่งพวกขึ้น มีการรบราฆ่าฟันกันถึงชีวิตระหว่างคนเพชรบุรีและคนนครศรีธรรมราช จนต่อมาปัญหาต่าง ๆ สงบลง ทางกรมการปกครองจึงเสนอขอจัดตั้งเป็นตำบล เพื่อให้สะดวกแก่การปกครองไม่ให้ปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมาเหมือนในอดีต ราษฎรอาวุโสและผู้นำท้องถิ่น พร้อมทั้งทางราชการคิดว่าเมื่อปัญหาต่าง ๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีแล้ว ก็น่าจะตั้งชื่อตำบลให้เป็นศิริมงคลกับท้องถิ่น โดยคิดว่าตำบลนี้แยกจากตำบลร่อนทอง ก็น่าจะตั้งชื่อให้มีคำว่าทองเหมือนตำบลเดิม จึงตั้งชื่อว่า "ตำบลทองมงคล" มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาและที่ราบ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวเขตชายแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ มีเนื้อที่ประมาณ 141,875 ไร่ หรือประมาณ 227 ตร.กม ตำบลทองมงคลตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางสะพานประมาณ 20 กม. และห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 80 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาตะนาวศรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน
- มีประปา 13 แห่ง
- มีโทรศัพท์สาธารณะ 27 แห่ง

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลจำนวน 2 เส้นทาง คือ
1. ถนนวัดถ้ำเขาม้าร้อง - วังยาว เป็นถนนลาดยางประมาณ 4 กม.
2. ถนนอำเภอบางสะพาน - สามแยก - ถนนเพชรเกษม ถนนลาดยาง

ผลิตภัณฑ์

จักสานหวาย,อาหารแปรรูป,สับปะรดสี่รส,ข้าวเกรียบกุ้ง

สถานที่

1. วัดและสำนักสงฆ์ 6 แห่ง
2. โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แห่ง
4. สถานีอนามัย 2 แห่ง
5. ที่ทำการ อบต.ทองมงคล

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกไทรคู่ เป็นน้ำตกที่มีธรรมชาติสวยงาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านเขาแก้ว ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน อยู่ห่างจากตัวอำเภอบางสะพานประมาณ 24 กม. และห่างจากตัวจังหวัด 98 กม. บริเวณน้ำตกมีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ สถิตินักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน้ำตกไทรคู่ประมาณ 50 - 100 คน/วัน ช่วงที่มาเที่ยวมากที่สุดอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี

โรงแรม
1 โรงแรมสวนเกษตร หมู่ 3 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 032-695282-3

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระยาสารทแม่ถวิล กระยาสารทแม่ถวิล เป็นกระยาสารทธัญญาพืชสมุนไพรรสชาติพิเศษกว่าเดิม ใหม่ สะอาด ถูกหลักอนามัย ผลิตและจำหน่ายมามากกว่า 25 ปี
2 ข้าวเกรียบ ข้าวเกรียบกุ้ง, ฝักทอง ข้าวเกรียบใบตำลึง
3 จักสานหวาย ผลิตภัณฑ์จักสานจากหวาย ผลิตตามความต้องการของตลาด ฝีมือประณีต สวยงาม คงทน แข็งแรง มีให้เลือกมากมาย เช่น เข่ง ตะกร้า เปลเด็ก ฯลฯ
4 จักสานหวาย จักสานหวาย ราคาไม่แพง ทนทาน รูปแบบแปลกใหม่
5 น้ำยาซักล้างชีวภาพเอนกประสงค์ น้ำยาซักล้างชีวภาพเอนกประสงค์
6 ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย
7 ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น ข้าวเกรียบต่าง ๆ ลอดช่องสำเร็จรูป ฯลฯ รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
8 พวงกุญแจตุ๊กตาถักไหมพรม พวงกุญแจตุ๊กตาถักไหมพรม
9 สับปะรดสี่รส บรรจุถุงมีรายละเอียดของส่วนผสม มีสับปะรด น้ำตาลทราย เกลือ พริก นำสับปะรดที่กวนได้ที่แล้วมาปั้นตามขนาดที่ต้องการ คลุกเคล้า กับเครื่องปรุงรส นำเข้าตู้อบลมร้อน 3 - 4 ชม. นำออกมาบรรจุขาย
10 เครื่องประดับจากกะลามะพร้าว เครื่องประดับจากกะลามะพร้าว นำวัสุจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์
11 เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
12 แกะสลักไม้ แกะสลักไม้

สินค้าโอทอป ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มอาชีพจักสานหวาย
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มกระยาสารทธัญญาพืช
ประจวบคีรีขันธ์
กระยาสารทแม่ถวิล
ประจวบคีรีขันธ์