ข้อมูลตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลปากแพรก ชื่อ ปากแพรก เพราะมีลักษณะคลองใหญ่สองสายมารวมกัน มีลักษณะเป็นสองแพรก คือ คลองหนองห้วยฝาก และคลองลำชู บริเวณหมู่ที่ 2 และเป็น ตำบลเก่าแก่มาตั้งแต่เดิม และต่อมาพื้นที่บางส่วนแยกเป็นตำบลช้างแรก

พื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 30 ตร.กม. หรือ 18,750 ไร่ สภาพทั่วไปของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก ซึ่งติดต่อทะเลอ่าวไทย สภาพของดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์, ประมง, ค้าขาย, รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

- จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า 6 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็น 90%
- น้ำประปา จำนวนผู้ใช้น้ำประปา 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5
- โทรศัพท์ มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ คือ หมู่ที่ 4
- ถนนลาดยาง 12 สาย คอนกรีต เสริมเหล็ก 8 สาย ลูกรัง 25 สาย

การเดินทาง

ถนนสายเทศบางตำบลบางสะพานน้อย - เขาลักษ์จันทร์ ระยะทาง ประมาณ 4,000 เมตร

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดจากก้านและใยมะพร้าว, ผ้าบาติก, ขิงดอง

สถานที่

1. สำนักงานสาธารณะสุขอำเภอ
2. โรงพยาบาล
3. วัดเขาราษฎร์บำรุง
4. มัสยิด
5. วัดเขาลักษ์จันทร์
6. วัดปากแพรก
7. ชายฝั่งทะเลปากคลอง
8. โรงเรียน / อบต.

โรงแรม
1 บ้านกำเนิดพลอย ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทร : 08 9444 0400, 08 6899 2382 จำนวนที่พัก 26 ห้อง, ราคา 1,500 - 3,000 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านอารีย์สวัส หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคี ข้าวต้ม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 คุกกี้รสผลไม้ คุกกี้รสผลไม้ คุกกี้สมุนไพร
2 ผ้าบาติก ผ้าบาติก
3 ไม้กวาดก้านมะพร้าว ไม้กวาดทำจากก้านมะพร้าว แข็งแรง ทนทาน ใช้ได้นาน
4 ไม้กวาดใยมะพร้าว ไม้กวาดใยมะพร้าว มีควาแน่นหนา ใช้ได้นาน

สินค้าโอทอป ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์