ข้อมูลตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางสะพานเป็นตำบลดั้งเดิม สมัยตั้งแต่ยังไม่แยกเป็นอำเภอบางสะพานน้อย ยังรวมเป็นอำเภอบางสะพานใหญ่

พื้นที่

ตำบลบางสะพานพื้นที่ 87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,956 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มดินอุดมสมบูรณ์เหมาะทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พงษ์ประศาสน์ และ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ปะมง เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- การคมนาคมมีถนนสายหลักเป็นถนนลาดยาง 5 สาย
- การมีไฟฟ้าใช้ประมาณ 90%
- การโทรคมนามคม มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
- มีบริการโทรศัพท์สาธารณะครอบคลุมเกือบเต็มพื้นที่

การเดินทาง

- เส้นทางเข้าสู่ตำบลเ เส้นทางถนนไปวัดตอนตะเคียนระยะทางประมาณ 6 กม.ถนนลูกรัง 4 สาย

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบกุ้ง-ถ้ำเขานกแสก-ถ้ำเขาพัสดุ

สถานที่

1.ที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย
2.สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางสะพานน้อย
3.สถานอนามัยตำบลบางสะพาน
4.ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
5.เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
6.สถานีรถไฟบางสะพานน้อย
7.ชายทะเลบ้านหนองเสม็ด
8.ถ้ำเขานกแสก
9.ถ้ำเขาพัสดุ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำเขานกแสก เป็นถ้ำที่เขานกแสกซึ่งมีอยู่หลายถ้ำด้วยกัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งไกร ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
2 ถ้ำเขาพัสดุ เป็นถ้ำมีลักษณะที่สวยงามมี 2 ถ้ำที่เขาพัสดุ หมู่ที่ 9 บ้านและบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 9 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

โรงแรม
1 บ้านมะพร้าว 108/1 หมู่ 8 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทร : 0 2673 0966, 0 2211 9654 โทรสาร : 0 2211 9656 จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 2,200 - 4,400 บาท
2 รีสอร์ทหาดตะวัน หมู่3 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ราคาห้องพักแบบพัดลม เตียงเดี่ยว 300 บาท/คืน
3 สวนอนันต์ 1 ม.3 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 จำนวน 10 ห้อง ราคา 400 บาท
4 เกาะทะลุ บ้านมะพร้าว 111/1 หมู่ 10 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทร : 08 9669 9636, 08 9744 5507, 08 1639 6950 จำนวนที่พัก 31 ห้อง, ราคา 1,600 - 4,400 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านทานตะวัน หมู่ 4 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาหารตามสั่ง
2 ร้านทุ่งนาทอง หมู่ 4 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาหารตามสั่ง
3 ร้านหาดตะวัน หมู่ 3 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาหารตามสั่ง
4 ร้านหาดสน หมู่ 3 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาหารตามสั่ง
5 ร้านเจ็สุ หมู่ 4 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาหารตามสั่ง
6 ร้านแมกไม้ หมู่ 3 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาหารตามสั่ง
7 ร้านโอ๋เอ๋ หมู่ 4 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยกวน กล้วยกวน
2 ข้าวเกรียบกุ้ง เป็นการนำกุ้งมาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบบรรจุถุงวางจำหน่าย อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
3 ชุดกันเปื้อน (เอี้ยม) ชุดกันเปื้อน (เอี้ยม)
4 น้ำตาลมะพร้าว ผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว มีรสชาติหวาน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์