ข้อมูลตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางสะพานเป็นตำบลดั้งเดิม สมัยตั้งแต่ยังไม่แยกเป็นอำเภอบางสะพานน้อย ยังรวมเป็นอำเภอบางสะพานใหญ่

พื้นที่

ตำบลบางสะพานพื้นที่ 87 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,956 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มดินอุดมสมบูรณ์เหมาะทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พงษ์ประศาสน์ และ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ปะมง เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- การคมนาคมมีถนนสายหลักเป็นถนนลาดยาง 5 สาย
- การมีไฟฟ้าใช้ประมาณ 90%
- การโทรคมนามคม มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
- มีบริการโทรศัพท์สาธารณะครอบคลุมเกือบเต็มพื้นที่

การเดินทาง

- เส้นทางเข้าสู่ตำบลเ เส้นทางถนนไปวัดตอนตะเคียนระยะทางประมาณ 6 กม.ถนนลูกรัง 4 สาย

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบกุ้ง-ถ้ำเขานกแสก-ถ้ำเขาพัสดุ

สินค้าโอทอป ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์