ข้อมูลตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทรายทอง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางสะพานน้อย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านในไร่ หมู่ 2 บ้านกำมะเสน หมู่ 3 บ้านชายทะเล หมู่ 4 บ้านฝั่งแดง หมู่ 5 บ้านบางเบิด หมู่ 6 บ้านบ่อไพ หมู่ 7 บ้านห้วยสัก หมู่ 8 บ้านทุ่งสีเสียด หมู่ 9 บ้านเขาปุก หมู่ 10 บ้านหนองหัดไท

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ อ.ประทิว จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน
- มีประปาใช้บางหมู่บ้าน
- มีโทรศัพท์สาธารณะ 12 แห่ง

การเดินทาง

เส้นทางหลักจากอำเภอเข้าหมู่บ้านระยะทาง 11 กม.

ผลิตภัณฑ์

ตะกร้าผลไม้, ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว, ตุ๊กตาไม้

สถานที่

1. ถ้ำเขาบางเบิด
2. ถ้ำเขาปุก
3.หาดบางเบิด
4. วัดห้วยสัก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หาดบางเบิด เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านบางเบิด ตำบลทรายทอง เป็นหาดที่มีความสวยงาม น้ำใส ทะเลสวย เหมาะสำหรับการพักผ่อน เล่นน้ำทะเล มีกิจการร้านอาหาร และมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

โรงแรม
1 จันทิมา รีสอร์ท 99/8 หมู่ 5 หาดบางเบิด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทร : 08 1006 8001, 08 90670 0395, 08 9486 2083 จำนวนที่พัก 46 ห้อง, ราคา 800 - 1,200 บาท
2 บางเบิด รีสอร์ท 103 หมู่ 5 หาดบางเบิด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทร : 0 3261 9035, 0 6075 7521 โทรสาร : 0 3261 9035 ราคา 1,150 - 1,350 บาท
3 บุญชูบางเบิด รีสอร์ท แอนด์ บีเจ บังกะโล 102 หมู่ 5 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทร : 0 3261 9112, 0 1921 9660, 0 1309 7711 จำนวนที่พัก 52 ห้อง, ราคา 900 - 1,400 บาท
4 บ้านทรายทองรีสอร์ท 15/4 ม.5 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทร : 081-8940410 , 087-1511129
5 บ้านปริม รีสอร์ท 21/2 หมู่ 3 บ้านฝั่งแดง ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทร : 08 9822 2866, 08 9914 9477 ราคา 600 - 1,200 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานตะกร้า ผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้า ทำมาจากก้านมะพร้าวสด สานเป็นตะกร้าผลไม้ ฝีมือประณีต สวยงาม แข็งแรง
2 ตุ๊กตาไม้ ตุ๊กตาไม้
3 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
4 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว แจกัน ตะหลิว ทัพพี กระบวยตักน้ำ

สินค้าโอทอป ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์