ข้อมูลตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลช้างแรก แต่เดิมมีสองครอบครัวไปตั้งโรงงานน้ำมันยาง (ภาษาท้องถิ่นเรียกน้ำมันชัน) พร้อมทั้งปลูกพืชต่าง ๆ ไว้เป็นอาหาร ต่อมามีหมอเฒ่าสงฆ์ได้ไปตั้งคอกช้างอยู่ที่คลองลำจริง วันหนึ่งมีช้างลูกอ่อน 2 เชือกมาเข้าคอก หมอเฒ่าสงฆ์นำเอาแม่ช้างไป ส่วนลูกช้างได้นำมาแลกกับหัวมันเทศและผักของครอบครัวทำน้ำมันยาง พื้นที่ตรงนี้จึงเรียกว่า "บ้านช้างแลก" ต่อมาปี พ.ศ.2481 ทางราชการได้สร้างถนนเพชรเกษมผ่าน กรมทางหลวงเขียนป้ายบ้านเป็น "บ้านช้างแรก" จึงเรียกชื่อดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลช้างแรกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทีว่าการอำเภอบางสะพานน้อย ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 8 กม. มีพื้นที่ 185,000 ไร่ มีแนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์ ยาวประมาณ 20 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางสะพาน ต.ปากแพรก และ ต.ทราายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงโคนม ปลูกผัก

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด
- มีโทรศัพท์สาธารณะ 3 แห่ง

การเดินทาง

การเดินทางจากที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย ด้วยถนนสายเพชรเกษม - ปากคลอง ผ่านตำบลปากแพรก ถึงตำบลช้างแรกระยะทาง 8 กม. และเข้าหมู่บ้านต่าง ๆ โดยมีถนนเพชรเกษมเป็นถนนสายหลัก

ผลิตภัณฑ์

ขิงดอง, กรอบกระจกเงาจักสานจากไม้ไผ่

สถานที่

1. โรงเรียน 3 แห่ง
2. วัด 4 แห่ง
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
4. ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง
5. สถานีอนามัย 2 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกพนาสวรรค์ เป็นน้ำตกที่มีความสภาพเป็นธรรมชาติมาก มีชั้นน้ำตกประมาณ 10 ชั้น ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านธรรมรัตน์ ต.ช้างแรก
2 แก่งหินปิด เป็นลำธารน้ำ สองฝ่ายลำธารมีหินขนาดใหญ่ มีน้ำใสสะอาดไหลผ่านตลอดปี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านหินปิด ต.ช้างแรก

ร้านอาหาร
1 ครัวราตรี หมู่ 3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาหารตามสั่ง
2 ร้านทองใบ หมู่ 3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาหารตามสั่ง
3 ร้านเจ๊เพ็ญ หมู่ 3 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาหารตามสั่ง/ข้าวแกง
4 ร้านเรือนไม้ หมู่ 5 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กรอบกระจกเงาจักสานจากไม้ไผ่ กรอบกระจกเงาจักสานจากไม้ไผ่
2 ขนมปังชิสเชค ขนมปังชิสเชค
3 ขิงดอง ผลิตภัณฑ์ขิงดองทำจากขิงอ่อน มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่เจือสีและสารกันบูด
4 ขิงดอง ขิงดอง
5 มะละกอหยี มะละกอหยี
6 รูปปั้นหัวสัตว์จากเรซิ่น รูปปั้นหัวสัตว์จากเรซิ่น
7 ลูกประคบสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านไร่บน
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มแม่บ้านสตรีช้างแรก
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มสตรีบ้านศรีนคร
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มสตรีบ้านช้างแรก
ประจวบคีรีขันธ์