ข้อมูลตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไชยราช เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางสะพานน้อย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านไชยราช หมู่ 2 บ้านคอกอ้ายเผือก หมู่ 3 บ้านบางเจริญ หมู่ 4 บ้านทองอินทร์ หมู่ 5 บ้านหนองหิน หมู่ 6 บ้านหมากผู้

พื้นที่

ตั้งห่างจากที่ว่าการอำเภอ 22 กม. มีพื้นที่ประมาณ 166,000 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนม่าร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,088 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.25 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ตัดผ่านตำบลไชยราช รวมระยะทาง 6 กม.

ผลิตภัณฑ์

กาแฟ, ทุเรียนทอดกรอบ

สถานที่

1. ถ้ำเขาหมาก
2. ถ้ำเขาไชยราช
3. ถ้ำเขากระทุ้งฟ้า
4. น้ำตกไชยราช

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกไชยราช เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ภาคเอกชนจัดทำขึ้น โดยแปลงสภาพจากห้วยธรรมชาติมาเป็นน้ำตก โดยมีบึงสำหรับอาบน้ำ ทั้งเป็นกิจการร้านอาหาร และมีบังกาโลที่พักสำหรับค้างคืนได้
2 ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์
3 ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์
4 ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์
5 ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์
6 ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์
7 ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กาแฟสด ผลิตภัณฑ์กาแฟสด ผลิตจากเมล็ดกาแฟคุณภาพดี รสชาติอร่อย มีกลิ่นหอม
2 กาแฟสด (พันธุ์โรบัตต้า) กาแฟสด (พันธุ์โรบัตต้า)
3 ครีมนวดผม ครีมนวดผม
4 ทุเรียนทอด ทุเรียนทอด
5 ทุเรียนทอดกรอบ ทุเรียนทอดกรอบ

สินค้าโอทอป ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์