ข้อมูลตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลปราณบุรี เป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอปราณบุรี มีทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี เต็มพื้นจำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะคู่ หมู่ที่ 3 บ้านนาห้วย หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มโพธิ และหมู่ที่ 7 บ้านหนองกา อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี บางส่วน 1 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 2 บ้านนาพะเนียด และอีก 2 หมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปราณบุรี คือ หมู่ที่ 5 บ้านตลาดบน และหมู่ที่ 6 บ้านตลาดล่าง

พื้นที่

ตำบลปราณบุรี อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,390 ไร่ เป็นพื้นที่ราบระหว่างเขา โดยมีเขานาน้อย เขาช่องมอญ เขาอ้ายโกร่ง อยู่ทางทิศตะวันออก มีแม่น้ำปราณบุรี ไหลผ่านทางตอนเหนือของตำบล พื้นที่มีความเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม เช่นทำนา ทำพืชไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศิลาลอย กิ่งอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาน้อย ,ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ไร่สับปะรด ทำส่วนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีอาชีพค้าขาย และรับจ้างทำงานในโรงงานสับปะรดบางส่วน

สาธารณูปโภค

-เขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ไม่มีสถานนีอนามัย และโรงพยาบาล
-มีแม่น้ำปราณบุรีไหลผ่านทางตอนเหนือของตำบล มีคลองสาธารณะเกือบทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่ทำนามีระบบคลองชลประทาน อย่างไรก็ตามในบางช่วงทางชลประทานไม่มีน้ำส่งมาให้เพียงพอ
-น้ำเพื่อการบริโภค มีระบบประปาหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้าน ยกเว้นหมู่บ้านเกาะคู่ซึ่งเป็นพื้นที่ทำนา การตั้งบ้านเรือนกระจายยากต่อการวางระบบประปาหมู่บ้าน
-มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 5 แห่ง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 1 และโรงเรียนระดับอาชีวะศึกษาจำนวน 1 แห่ง

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านเพชรบุรีเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ถึงปราณบุรี เมื่อเจอแยกปราณบุรีให้แยกซ้าย

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือ-สับปะรดและกล้วยกวน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

กล่องที่ระลึก Thailand
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
 กลุ่มสตรีนาห้วยพัฒนา
ประจวบคีรีขันธ์
แอพไซน์ คอสเมติกส์ (AppSci Cosmetics)
ประจวบคีรีขันธ์