ข้อมูลตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากในพื้นที่มีภูเขาเล็กๆ อยู่กึ่งกลางจองตำบล จึงเรียกกันว่า ตำบลเขาน้อย ภูเขานี้เป็นที่ตั้งของวัดเขาน้อย ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสีแยกปราณบุรี ปัจจุบันตำบลเขาน้อย เป็นตำบลหนึ่งใน 6 ตำบลของอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอปราณบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 150,009 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 93,755.62 ไร่

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบถึงดอนราบ มีแม่น้ำปราณไหลผ่านจากทางตอนเหนือเป็นแนวทางทิศตะวันตก ตัดผ่านเข้ากลางตำบลเป็นแนวเขตการติดต่อกับตำบลหนองตาแต้ม สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีความเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองตาแต้ม ,ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก รับราชการ และการเกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างทั่วไปและค้าขาย

สาธารณูปโภค

-ไฟฟ้าเข้าถึงให้บริการภายในตำบล โดยสำรวจจากจำนวนครัวเรือนทั้งตำบลพบว่ามีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน
-การสื่อสารทางไปรษณีย์โทรเลข และโทรศัพท์ ซึ่งมีที่ตั้งของที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข และชุมสายโทรศัพท์อยู่ในเขตตำบลเขาน้อย
-แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัจจุบันยังต้องอาศัยน้ำฝนที่ตกลงมาในฤดูน้ำฝน มีคลองส่งน้ำชลประทาน และแม่น้ำปราณบุรี เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญแต่ก็จะประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านเพชรบุรีเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ถึงปราณบุรี ก็เข้าสู่ตำบลเขาน้อยทางขวามือของแยกปราณบุรี

ผลิตภัณฑ์

จักสานจากไม้ไผ่-ขนมปังไส้สับปะรด-ไวน์ผลไม้-ปลาจิ้งจั้ง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มแม่บ้านกองร้อย ตชด.145
ประจวบคีรีขันธ์
บริษัท พี.ที.อินเตอร์ฟู้ด (2004) จำกัด
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มผลิตโมบายมู่ลี่
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มสตรีเจ้กุ้ง 100 จาน
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มแม่บ้าน อสม. ตำหรุพัฒนา
ประจวบคีรีขันธ์
วิสาหกิจชุมชนพลายงาม
ประจวบคีรีขันธ์
ตี๋น้ำพริกสำเร็จรูป
ประจวบคีรีขันธ์
เปลือกหอยประดิษฐ์
ประจวบคีรีขันธ์