ข้อมูลตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมมีชื่อเรียกว่า "ปากคลองปราณ" เนื่องจากมีแม่น้ำปราณบุรีไหลผ่านลงสู่ปากอ่าวทะเล และยังเป็นที่ตั้งสมาคมประมง แห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาทางราชการได้เลี่ยนชื่อเป็น "ปากน้ำปราณ" และได้เรียกสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่าลาดกระดาน หมู่ 2 บ้านปากน้ำปราณ หมู่ 3 บ้านปรือน้อย หมู่ 4 บ้านหนองบัว

พื้นที่

มีลักษณะเป็นแนวยาวลงมาติดกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นพื้นที่ภูเขาลอนราบสลับกับพื้นที่ พื้นที่ราบเทลงทะเล มีทุ่งใหญ่เขาเบญจพาส เขาเจ้าแม่ทับทิมอยู่ตอนเหนือของตำบลและเขาปรือน้อย เขากระโหลก อยู่ทางบริเวณตอนใต้สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.สามร้อยยอด กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำการเกษตร (ทำไร่ , ทำสวน) และประมง
อาชีพรอง อุตสาหกรรมในครัวเรือนและรับจ้างทั่วไป(ทำปลาหมึก)

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าเข้าถึง 4 หมู่บ้าน จำนวน 650 หลังคาเรือน
- แม่น้ำ 1 แห่ง
- ลำห้วย 3 แห่ง
- หนองน้ำ 9 แห่ง
- บ่อน้ำตื้นหรือบ่อขุดส่วนตัว 162 แห่ง
- บ่อบาดาล 80 แห่ง
- ประปา 4 แห่ง
- บ่อ/สระน้ำสาธารณะ 3 แห่ง ( บาดาลบ้านช่องมอญ , สระน้ำช่องมอญ , สระหนองมะรุม )
- โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ( โรงเรียนบ้านปรือน้อย , โรงเรียนบ้านหนองบัว )
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 .แห่ง ( โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา )

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านเพชรบุรีเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ถึงปราณบุรี เมื่อเจอแยกปราณบุรีให้แยกซ้าย ผ่านตำบลปราณบุรี แล้วเข้าสู่ตำบลปากน้ำปราณ ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ปลาหมึกบดปรุงรสแปรรูป

สถานที่

1.ศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ 1
2.ชายทะเลเขากะโหลก
3.วนอุทยานปราณบุรี
4.วัดเขาน้อย (ปากน้ำ) ม. 2
5.วัดปากคลองปราณ ม. 2
6.วัดสุมนาวาส ม. 4

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นที่สักการะของชาวปากน้ำปราณ ตั้งอยู่บนเขา ที่หมู่ที่ 1
2 ศาลเจ้าแม่ทับทิม เมื่อมองจากด้านบนจะเห็นทิวทัศน์ทั้งหมดของปากน้ำปราณ มีความสวยงามมาก
3 ชายทะเลเขากะโหลก เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมาก บริเวณโดยรอบจะมีร้านอาหาร และที่พักต่างๆ ไว้รองรับ
4 ปราณบุรี ชายทะเลปราณบุรี ซึ่งในบริเวณนี้มีโรงแรม รีสอร์ท หลายแห่ง
5 ชายทะเลเขากระโหลก
6 ปราณบุรี
7 ปราณบุรี
8 ปราณบุรี Aleena Resort ณ หาดปราณบุรี รายละเอียดได้จาก www.aleenta.com
9 ปราณบุรี
10 ปราณบุรี-ปากน้ำปราณ

โรงแรม
1 Chatelet ต้นโต รีสอร์ท 166 หมู่ 3 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 0 3257 0108 จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 1,600 - 4,500 บาท
2 ชาโลม รีสอร์ท 119 ม.8 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร : 032 631732 จำนวน 11 ห้อง ราคา 1,000-1,500 บาท
3 ดิ เอวาสัน หัวหิน 9 ม.3 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร : 032 631235 , 032 631463 , 02 2544775 จำนวน 185 ห้อง ราคา 5,000-10,500 บาท
4 ตวงสุขเลคฮิลล์ รีสอร์ท 393 หมู่ 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 0 3263 1281 , 08 9610 1929, 08 1586 1447 ราคา 2,000 - 12,000 บาท
5 ตะนาวศรีรีสอร์ท 146/7 ชายหาทปากน้ำปราณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร : 032 570295-8 โทรสาร : 032 570299 ราคา 2,800-4,500 บาท
6 บิวตี้บีซรีสอร์ท 119 ม.4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร : 032 631732 , 01 8483527 , 032 631733 จำนวน 11 ห้อง ราคา 1,300-3,200 บาท
7 บ้านชมทะเล 152 ม.4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร : 032 630559 , 01 0110336 จำนวน 10 ห้อง ราคา 900-1,500 บาท
8 บ้านปราณ รีสอร์ท 155 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต..ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร : 032 630598 โทรสาร : 032 630599 จำนวน 25 ห้อง ราคา 1,800-3,500 บาท
9 บ้านปาณาลี ปราณบุรี 204 หมู่ 4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 08 6051 2333 จำนวนที่พัก 7 ห้อง, ราคา 1,500 - 5,000 บาท
10 บ้านริมหาด 163 ถ.เขาเต่า ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร : 032 572079 จำนวน 14 ห้อง ราคา 550-1,200 บาท
11 บ้านลอนทราย ปราณบุรี 169/2 หมู่ 3 ต. ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร. 032-630582, 081-7202306 Fax: 032-630582
12 บ้านเรือรีสอร์ท 165/6 หมู่ 3 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 0 3263 0613, 08 3108 0260 จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 1,300 - 2,500 บาท
13 บ้านไทยแหลมเกด 9/19 ม.3 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร : 032 632228 , 032 632229 , 032 631656 จำนวน 18 ห้อง ราคา 800 บาท
14 ประเสบัน รีสอร์ท 173 หมู่ 4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 0 3263 0590-1 แฟกซ์ : 0 3263 0589 จำนวนที่พัก 14 ห้อง, ราคา 7,000 - 15,000 บาท
15 ปราณบุรี ซีฮิล รีสอร์ท 20 ม.4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร : 032 631765 , 01 3745824 จำนวน 17 ห้อง ราคา 1,300-2,200 บาท
16 ปราน ฮาวานา 178 หมู่ 4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 0 3257 0077, 08 1820 8333 จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 5,500 - 5,500 บาท
17 ปัตตาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา 9/21 หมู่ 5 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 0 3257 0304-8 แฟกซ์ : 0 3257 0300 จำนวนที่พัก 166 ห้อง, ราคา 2,890 - 15,980 บาท
18 ฟอเรสต้า รีสอร์ท 169/5 หมู่ 3 ต.ปากน้ำปราณ อ.อปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 0 3263 0678, 08 1420 8421 แฟกซ์ : 0 3263 0678 จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 1,900 - 4,500 บาท
19 ภูริมันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา 97 ม.4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร : 032 630550-3 โทรสาร : 032 630552-3 จำนวน 19 ห้อง ราคา 6,000-20,000 บาท
20 มิลฟอร์ดพาราไดซ์ แอนด์ กอล์ฟคลับ 200 ม.1 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร : 032 572311-3 โทรสาร : 02 6300851-6 จำนวน 150 ห้อง ราคา 1,250-4,000 บาท
21 มุรยา 169/2 หมู่ 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 0 3257 1081 จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 2,500 - 3,500 บาท
22 รีสอร์ท ปรีบุราณ 169 หมู่ 3 ถ.เลียบชายหาดนเรศวร หนองเสื่อ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 08 1348 5567, 0 3257 0101 จำนวนที่พัก 7 ห้อง, ราคา 900 - 2,500 บาท
23 ลาวาณา บีซ รีสอร์ท 5/1 ม.1 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร : 032 632222 , 09 0629998 โทรสาร : 032 632303 จำนวน 20 ห้อง ราคา 1,600-2,000 บาท
24 วนอุทยานปราณบุรี หมู่ 1 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 08 9911 1985, 08 1763 9652 จำนวนที่พัก 1 ห้อง, ราคา 1,000 - 1,000 บาท
25 สวีสบีซ รีสอร์ท 167 ถ.เลียบชายหาดนเรศวร ม.3 หนองเสือ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร : 01 8245581 , 032 632252 จำนวน 17 ห้อง ราคา 1,000-3,000 บาท
26 สุทธิพร รีสอร์ท 25 หมู่ 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร : 032-632276 , 08-6604-2595 โทรสาร : 032-632277 ราคา 800 - 1,300 บาท
27 หัวปลี เลซี่ บีช รีสอร์ท 163 ม.4 บ้านหนองบัว ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร : 032 630555
28 อลีนตา รีสอร์ท แอนด์ สปา 183 ม.4 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร : 032 570194 โทรสาร : 02 5396760-1 จำนวน 17 ห้อง ราคา 5,500-15,500 บาท
29 อารยัน รีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต เซ็นเตอร์ 5/1 หมู่ 1 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 0 3263 2222, 08 4117 6394 แฟกซ์ : 0 3263 2303 จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 1,200 - 2,500 บาท
30 อิลมาเร่ รีสอร์ท 99/9 หมู่ 4 ถนน ปากน้ำปราณ-เขากะโหลก ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร.032-630-666,085-215-4455 จำนวนห้องพัก 15 ห้อง
31 เมอรายา รีสอร์ท 169/2 หมู่ 3 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 0 3257 0181, 08 1720 2306, 0 8157 08961 แฟกซ์ : 0 3263 0582 จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 2,000 - 2,000 บาท
32 เลอ เบย์ บุรี เดอ ปราณ ถนนเลียบชายหาด ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 0 2696 8239 แฟกซ์ : 0 2696 8202 จำนวนที่พัก 4 ห้อง, ราคา 15,000 - 50,000 บาท
33 แจ่มสว่าง บีซ รีสอร์ท 168 ม.3 ซ.วงศ์วรรณ ถ.เลียบชายหาด(นเรศวร) ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร : 032 570050 , 01 5083132 จำนวน 6 ห้อง ราคา 1,200-1,600 บาท
34 แบคคัส โฮม รีสอร์ท 478/7 ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร : 032 632287-8 จำนวน 66 ห้อง ราคา 2,000-6,000 บาท
35 แบคคัส โฮม รีสอร์ท 478/7 หมู่ 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 0 3263 2287-8 แฟกซ์ : 0 3263 2286 จำนวนที่พัก 66 ห้อง, ราคา 2,560 - 25,000 บาท
36 แพนโดเรีย ( Pandorea Hotel ) 444/4 หมู่ 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร : 032-631351-2 ราคาห้องพัก : 555 - 1,500 บาท จำนวนห้องพัก : 17 ห้อง พร้อมห้องอาหารไทยริมทะเล และ ห้องอาหารฝรั่งพร้อมห้องคาราโอเกะ
37 แอสดรีม รีสอร์ท แอนด์ สปา 454/25-26 ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 0 3263 2401-9 แฟกซ์ : 0 3263 2400 จำนวนที่พัก 35 ห้อง, ราคา 4,000 - 22,000 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ของตกแต่ง ของตกแต่ง
2 น้ำจิ้มไก่ ตรา ร้านอาหารสุนีย์ น้ำจิ้มไก่ ตรา ร้านอาหารสุนีย์
3 ปลาหมึกบดปรุงรสแปรรูป มีให้สองชนิด ทั้งแบบอบแห้ง และแบบหยอง รสชาดเค็มพอดี ยิ่งเคี้ยว ยิ่งมัน สะอาด ถูกหลักอนามัย
4 ปลาหมึกปรุงรส ปลาหมึกปรุงรส

สินค้าโอทอป ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์