ข้อมูลตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังก์พง เป็นตำบลเก่าแก่ที่ตั้งมานานแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยภาคกลาง นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปราณบุรี ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเบญจพาส บ้านวังก์พง บ้านวังยาว บ้านหนองหอย บ้านฝั่งท่า บ้านท่ามะนาว และบ้านแก่งกระทิง

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบเชิงเขา บางแห่งเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำไร่ ทำสวน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 65.008 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,630 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ิทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน และรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าเข้าถึง 7 หมู่บ้าน มีโทรศัพท์เข้าถึงทุกหมู่บ้าน มีประปาใช้เป็นส่วนใหญ่ มีแม่น้ำผ่าน 1 สาย ลำห้วย 5 แห่ง สระน้ำ 7 แห่ง บ่อน้ำตื้น 5 แห่ง บ่อบาดาล 93 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นของส่วนตัว ด้านการคมนาคมเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านเพชรบุรี เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ถึงปราณบุรี ตรงหน้าค่ายธนะรัชต์ มีทางแยกซ้ายเข้าตำบลวังก์พง ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอปราณบุรี ประมาณ 3 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

วุ้นมะพร้าว และวุ้นสับปะรด

สินค้าโอทอป ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์