ข้อมูลตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ต.เขาจ้าวได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยการแยกมาจากตำบลหนองตาแต้มมีเขตการปกครอง 6 หมู่บ้าน คือ 1. หมู่บ้านเขาจ้าว 2.หมู่บ้านวังปลา 3.หมู่บ้านท่าทุ่ง 4.หมู่บ้านท่าวังหิน 5.หมู่บ้านกระทุ่น 6.หมู่บ้านแพรกตะลุย ซึ่งหมู่ที่ 6 จะมีหมู่บ้านของกลุ่มกะเหรี่ยงอาศัยอยู่จำนวนหนึ่ง

พื้นที่

สภาพพื้นที่จะเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนทางทิศตะวันตก แล้วลาดต่ำลงในส่วนกลางกลายเป็นหุบเขาขนาดใหญ่และเริ่มมีภูเขาสลับซับซ้อนอีกทางทิศตะวันออกรวมพื้นที่ที่เป็นภูเขาประมาณ 184 ตร.กม.จากพื้นทีตำบลประมาณ 230 ตร.กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ และ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศิลาลอย กิ่งอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ประเทศเมียนมาร์

อาชีพ

ทำสวน,ทำไร่ ,ค้าขายเลี้ยงสัตว์,รับจ้าง

สาธารณูปโภค

ต.เขาจ้าว เป็นพื้นที่อยู่ในเขตความปลอดภัยทางราชการทหาร ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ

การเดินทาง

- เดินทางโดยถนนสายหลัก (ลูกรัง)จากสามแยกเขื่อนปราณบุรี เขาช่องพระ หมู่ที่ 3 ไปทางทิศตะวันตกถึงหมู่บ้านแพรกตะลุย หมุ่ที่6 ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร
- จากหัวเขื่อนปราณบุรีด้านทิศเหนือ จนถึงบ้านกระทุ่น หมู่ที่ 5 ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

น้ำตกแพรกตะลุยหรือน้ำตกสวนทุเรียน

สถานที่

1.เขื่อนเก็บน้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ 2
2.ถ้ำเขาจ้าว หมู่ที่ 1
3.น้ำตกสวนทุเรียน หมู่ที่ 6
4.โรงเรียน ตชด.บ้านท่าวังหิน หมู่ที่ 4
5.โรงเรียน ตชด.บ้านเขาจ้าว
6.โรงเรียนชลประทานปราจีนบุรีสาขาบ้านวังปลา หมู่ที่2
7.สำนักสงฆ์ถ้ำเขาจ้าว หมู่ที่ 1
8.สำนักสงฆ์บ้านท่าวังหิน หมู่ที่ 4
9.สำนักสงฆ์ท่าไม้ลาย หมู่ที่ 6

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกแพรกตะลุยหรือน้ำตกสวนทุเรียน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่6 กลุ่มบ้านสวนทุเรียน หมู่บ้านแพรกตะลุย มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้เบญจพรรณ และสัตว์ป่าหายาก จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านกระเหรี่ยงอาศัยอยู่ประมาณ 300 คน
2 เขื่อนปราณบุรี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา โดยรอบมีทัศนียภาพที่งดงามมาก โดยเฉพาะในช่วงตอนเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้นและตอนเย็นที่พระอาทิตย์กำลังตก เหมาะสำหรับที่จะนั่งเรือชมทิวทัศนียภาพหรือตกปลาเพื่อผ่อนคลายอารมณ์
3 น้ำตกแพรกตะลุยหรือน้ำตกสวนทุเรียน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาส้มปลอดสารพิษ ปลาส้มปลอดสารพิษ
2 เครื่องประดับหินสี เครื่องประดับหินสี

สินค้าโอทอป ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มแม่บ้านท่าทุ่ง
ประจวบคีรีขันธ์
เครื่องประดับหินสี
ประจวบคีรีขันธ์