ข้อมูลตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ในอดีตหัวหินเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ราษฎรมีไม่มาก ต่อมาราษฎรในเขตท้องถิ่นอื่นมาประกอบอาชีพในหมู่บ้านดังกล่าวมากขึ้น ชุมชนแห่งนี้ขยายตัวใหญ่และมีความเจริญมากขึ้น จึงได้สร้างทางรถไฟสายใต้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2454 และการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างโรงแรมรถไฟซึ่งเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งมีมาตรฐานเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวหัวหิน และในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังไกลกังวลขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2469 เพื่อใช้เป็นที่แปรพระราชฐานเสด็จมาประทับแรมในห้วงฤดูร้อน และเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงคุณค่าและภาคภูมิใจของชาวหัวหินมาจนทุกวันนี้

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบเอียงลาดสู่ทะเล ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ จรดอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก จรดอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จรดตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ค้าขาย ประมง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าภูมิภาค โทรศัพท์มีทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และอินเตอร์เน็ต

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลใช้เส้นสายถนนเพชรเกษม สนามบินหัวหิน และอ่าวไทย

ผลิตภัณฑ์

จากผ้าบาติก,ป่านศรนารายณ์,หัตถกรรมเปลือกหอย,ผ้าฝ้าย

สถานที่

1) เขาตะเกียบ
2) สวนสนประดิพัทธ์
3) เกาะสิงโต
4) ศาลพระพรหม
5) วัดเขาไกรลาศ
6) หาดเขาเต่า
7) หาดทรายใหญ่
8) สถานีวิทยุ ทอ. 05
9) กองพลทหารราบที่ 16
10) สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เขาตะเกียบ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งยื่นออกไปในทะเล ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองหัวหินทางทิศใต้ 6 กม. ภายในบริเวณวัดร่มรื่น เย็นสบาย มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่งดงามจุดหนึ่ง รอบเขาตะเกียบมีที่พักและร้านอาหารให้บริการหลายแห่ง
2 สวนสนประดิพัทธ์ เป็นชายหาดที่สวยงามทอดยาวขนานกับทิวสน เป็นที่สงบเงียบอยู่ในความดูแลของกองทัพบก มีร้านอาหาร ที่พักแบบห้องพัก และบังกาโลให้บริการ ซึ่งห่างจากเมืองหัวหินไปทางทิศใต้ประมาณ 9 กม.
3 หาดเขาเต่า เป็นชายหาดเล็ก ๆ เชิงเขาเต่า เป็นที่เงียบสงบ มีองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่หันพระพักตร์ออกสู่ทะเล ซึ่งห่างจากหัวหินไปทางทิศใต้ประมาณ 13 กม. ตามถนนเพชรเกษม
4 ศาลพระพรหม ตั้งอยู่บนเขามหาชัย ห่างจากเมืองหัวหินไปทางใต้ประมาณ 5 กม. ดร.ผุสสดี จิตชุม ได้บูรณะศาลขึ้นใหม่แล้วเสร็จในปี 2542 ใช้รูปแบบการก่อสร้างเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายในเชิงคำสอน เปิดให้ผู้มีศรัทธาสักการะทุกวัน

โรงแรม
1 กบาลถมอร์ โฮเทล 122/43-57 ถ.ตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3252 1011-3 โทรสาร : 0 3252 1014 จำนวนที่พัก 23 ห้อง, ราคา 4,000 - 5,500 บาท
2 ชมวิว หัวหิน โฮเทล 93 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3251 1662, 0 3251 1383 โทรสาร : 0 3251 1383, 0 2661 0644 จำนวนที่พัก 137 ห้อง, ราคา 2,000 - 8,000 บาท
3 ชีวาศรม หัวหิน 73/4 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3253 6536 0 2711 6900-12 โทรสาร : 0 3251 1154 จำนวนที่พัก 57 ห้อง, ราคา 10,000 - 40,000 บาท
4 ตะเกียบ บีช รีสอร์ท หัวหิน 33/5-6 ถ.ตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3251 2639 , 0 3251 3362 , 0 3251 5899 จำนวนที่พัก 27 ห้อง, ราคา 1,000 - 1,200 บาท
5 นภาพรรณ เกสท์เฮาส์ 144/4 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3251 2331, 0 2279-3421 , 0 1213-2397 จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 800 - 2,000 บาท
6 บ้าน ณ ตะเกียบ หัวหิน 14/1-2 ถ.หัวหิน-เขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 02-674-8182-3 , 02-672-6040-1 ราคา 1,900 - 3,000 บาท
7 บ้านชมเดือน บ้านชมเดือน ถ.ตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3251 2463 จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 500 - 800 บาท
8 บ้านดวงแก้ว 83/158 ซ.ทะเล12 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3251 5307, 0 3251 5770 จำนวนที่พัก 19 ห้อง ห้อง, ราคา 2,600 - 4,300 บาท
9 บ้านทะเลดาวรีสอร์ท 2/10 หมู่บ้านเขาตะเกียบ ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3253 6024-30 โทรสาร : 0 3253 6031 จำนวนที่พัก 32 ห้อง, ราคา 2,800 - 12,000 บาท
10 บ้านสบายใจ 3/9 ถ.เขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3253 6036,0 2745 8550 โทรสาร : 0 3253 6037 0 2745 8566 จำนวนที่พัก 11 ห้อง ห้อง, ราคา 2,500 - 6,500 บาท
11 บ้านอนันตศิลา 33/15 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3251 1879, 0 2221-1732 จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 2,400 - 5,500 บาท
12 บ้านเนินชเล (หัวหินชาเล่ต์) 144/7 หมู่บ้านตะเกียบ ถ.เขาตะเกียบ-หนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3251 1288 จำนวนที่พัก 18 ห้อง ห้อง, ราคา 1,500 - 2,500 บาท
13 บ้านเนินตะเกียบ หัวหิน (คุณหญิงสุภัทรา) 130/1 ถ.เขาตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3251 1466 , 0 3251 1062 จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 2,000 - 2,500 บาท
14 บ้านไทย รีสอร์ท 13/36-40 บ้านหัวดอน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 032-512181, โทรสาร : 032-536139 จำนวนที่พัก 20 ห้อง , ราคา 1,050 - 2,600 บาท
15 มินิเทล หัวหิน โฮเทล 55/6 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3251 1151, 0 3251 2436 โทรสาร : 0 3251 2117 จำนวนที่พัก 38 ห้อง, ราคา 790 - 2,200 บาท
16 สุภัทรา หัวหิน รีสอร์ท 143/18 ถ.เขาตะเกียบ-หนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3253 6893-4 โทรสาร : 0 3253 6895 จำนวนที่พัก 18 ห้อง ห้อง, ราคา 3,750 - 7,500 บาท
17 หัวหิน ลอดจ์ 28/2 ม.ตะเกียบ ถ.เขาตะเกียบ-หัวหิน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3251 2758 , 0 3251 4020
18 หัวหิน สปอร์ต วิลล่า 10/95 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3251 1453 จำนวนที่พัก 18 ห้อง, ราคา 1,260 - 1,800 บาท
19 หัวหินบลูเวฟ 37-38 บ้านหัวดอน ถ.เขาตะเกียบ-หนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3251 1036, 0 3251 3140-1 จำนวนที่พัก 149 ห้อง, ราคา 1,800 - 5,885 บาท
20 เขาเต่า วิลล่า บีซ รีสอร์ท 20/4 ถ.เพชรเกษม ซ.หัวหิน101 บ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 032 572575 โทรสาร : 032 572573 จำนวน 17 ห้อง
21 เดอะร็อค หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา 4/44 ถ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3253 7100 โทรสาร : 0 3253 7101 จำนวนที่พัก 25 ห้อง, ราคา 8,500 - 24,500 บาท
22 เวกัส 20/10 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3253 6223, 08 1452 6082 จำนวนที่พัก 40 ห้อง ห้อง, ราคา 500 - 3,000 บาท
23 ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน 91 ถ.เขาตะเกียบ-หัวหิน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3252 1234 โทรสาร : 03252 1233 จำนวนที่พัก 204 ห้อง, ราคา 4,600 - 10,200 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กรอบรูปเศษไม้ กรอบรูปเศษไม้
2 ชุดเซ็ตของใช้บนโต๊ะทำงาน ชุดเซ็ตของใช้บนโต๊ะทำงาน
3 น้ำแกงส้มปรุงสำเร็จ"คุณพงศ์" น้ำแกงส้มปรุงสำเร็จ"คุณพงศ์"
4 ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์
5 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
6 ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายทอมือ
7 หัตถกรรมเปลือกหอย หัตถกรรมเปลือกหอย
8 หัตถกรรมเปลือกหอย หัตถกรรมเปลือกหอย
9 หัตถกรรมเปลือกหอย บ้านหัวนา หัตถกรรมเปลือกหอย บ้านหัวนา

สินค้าโอทอป ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มผ้าบาติกเขาตะเกียบ
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาหอย
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านหอย
ประจวบคีรีขันธ์
ตู้-ไอติม
ประจวบคีรีขันธ์