ข้อมูลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหินเหล็กไฟจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2494 โดยใช้ชื่อ "เขาหินเหล็กไฟ เป็นชื่อตำบล และได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2539

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินปนทราย รวมพื้นที่ทั้งหมด 95 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 59,375 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน ส่วนประปา มีเพียงประปาหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลใช้เส้นทางหลวงจังหวัด ถนนสายหัวหิน - ป่าละอู ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอหัวหินประมาณ 8 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สถานที่

1.เขาเทพนิมิตร

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เขาเทพนิมิตร เขาเทพนิมิตรอยู่ห่างจากถนนเลี่ยงเมือง 2 กิโลเมตร เป็นเทือกเขาเกิดจากการรวมตัวของหินสีต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดความสวยงามแปลกตา
2 เขาเทพนิมิตร

โรงแรม
1 อาคา โฮเทล รีสอร์ท แอนด์ สปา หมู่ 7 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 0 3261 8900 โทรสาร : 0 3261 8999 จำนวนที่พัก 55 ห้อง, ราคา 11,222 - 33,625 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยหอมกะเหรี่ยงทอดกรอบ กล้วยหอมกะเหรี่ยงทอดกรอบ
2 น้ำสับปะรดแท้ น้ำสับปะรดแท้
3 มะม่วงกวน มะม่วงกวน
4 สับปะรดกวน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสับปะรดในรูปแบบของลูกอม
5 เห็ดหูหนู เป็นสินค้าทางการเกษตร
6 ไก่ไทยรีไซเคิล ไก่ไทยรีไซเคิล

สินค้าโอทอป ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

น้ำสับปะรดแท้
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มสตรีบ้านหนองซอ
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มสตรีตอเกตุ-หนองคร้า
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มมะม่วงกวนคุณเจี๊ยบ
ประจวบคีรีขันธ์