ข้อมูลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองพลับ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหัวหิน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านวลัย หมู่ 2 บ้านหนองพลับ หมู่ 3 บ้านห้วยไทรงาม หมู่ 4 บ้านหนองยายอ่วม หมู่ 5 บ้านมะค่าสี่ซอง หมู่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 7 บ้านเนินตะเคียน หมู่ 8 บ้านละเมาะ หมู่ 9 บ้านคอกช้างพัฒนา หมู่ 10 บ้านหนองหอย

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 220.8 ตร.กม. หรือประมาณ 138,000 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขามีที่ราบน้อย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน

การเดินทาง

สวามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงจังหวัด สายหัวหิน - ป่าละอู ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอหัวหิน ประมาณ 20 กม.

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็ม,พริกแกง น้ำพริกเผา

สถานที่

1. อบต.หนองพลับ
2. ลายพระหัตถ์สมเด็จย่า
3. ถ้ำดาว
4. ถ้ำลับแล
5. ถ้ำไก่หล่น

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำไก่หล่น อยู่ห่างจากอำเภอหัวหินประมาณ 33 กม. ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นถ้ำขนาดกลางมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก
2 ถ้ำลับแล อยู่ในเทือกเขาเดียวกันกับถ้ำไก่หล่น แต่จะถึงก่อนถ้ำไก่หล่น มีความสวยงามมาก
3 ถ้ำดาว อยู่ในเทือกเขาเดียวกันกับถ้ำลับแล และถ้ำไก่หล่น แต่อยู่ในพื้นที่หมู่ 2 บ้านหนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระดาษอิงค์เจ็ท กระดาษอิงค์เจ็ท
2 กระดาษใยสับปะรด กระดาษใยสับปะรด
3 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
4 ผลิตภัณฑ์น้ำพริก ผลิตภัณฑ์น้ำพริก เช่น น้ำพริกแกงส้ม น้ำพริกแกงเผ็ดและน้ำพริกเผา เป็นน้ำพริกที่มีคุณภาพดี อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
5 ผลไม้ในถ้วยพลาสติก ผลไม้ในถ้วยพลาสติก
6 ไข่เค็มใบเตย ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม ผลิตจากไข่เป็ดคุณภาพดี มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน

สินค้าโอทอป ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

Dole Thailand Co., Ltd.(B2B)
ประจวบคีรีขันธ์
Coating Paper Industries Co., Ltd.(B2B)
ประจวบคีรีขันธ์