ข้อมูลตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลทับใต้ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นช่วงที่ไทยกำลังเกิดศึกสงครามรบกับประเทศพม่าในขณะนั้น กองกำลังทหารหลวงของไทยได้มาตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านทุ่งหลวง ของจังหวัดราชบุรี และได้จัดส่งทหารออกมาลาดตะเวนเพื่อหาข่าวของกองทัพพม่าแถวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทราบข่าวว่ากองกำลังทหารของพม่าได้ใช้เส้นทางบ้านด่านสิงขร เป็นเส้นทางเดินทางเดินทัพที่จะผ่านเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาทางทิศใต้ กองทหารชุดลาดตะเวนของไทยจึงได้ยกกำลังออกลาดตะเวนมาตามลำห้วย และได้ตั้งกองทัพอยู่ที่บริเวณนั้นเรีกชื่อกองทัพว่า "ทับใต้" เมื่อสงครามสงบลงชาวบ้านจึงพากันอยยพกันมาสร้างบ้านเรือนและเรียกชื่อว่า "บ้านทับใต้" ต่อมาได้ยกฐานะเป็น "ตำบลทับใต้" มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 100,000 ไร่เศษ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเชิงเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองตาแต้ม ต.เขาน้อย และ ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หัวหิน และ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ลงไปทางทิศใต้ ตามถนนเพชรเกษมแนวใหม่ ประมาณ 25 กม. ถึงที่ว่าการอำเภอหัวหิน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตื้นที่ของตำบลทับใต้ ถ้ามาทางทิศใต้จากอำเภอปราณบุรี ตามถนนเพชรเกษมแนวใหม่ ประมาณ 22 กม. ถึงที่ว่าการอำเภอหัวหิน เป็นเขตพื้นที่ของตำบลทับใต้

ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรเชื่อม - แช่อิ่ม - ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มสตรีพัฒนาทุ่งยาว
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มหัตถกรรมบ้านเขาควง
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มน้ำว่านหางจระเข้
ประจวบคีรีขันธ์
โคมไฟเปลือกหอยทับทิม
ประจวบคีรีขันธ์
เครื่องดนตรีไทย
ประจวบคีรีขันธ์
ขนมปังชีสเชคตราสมบูรณ์
ประจวบคีรีขันธ์