ข้อมูลตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอหัวหิน ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา หมู่ 2 บ้านฟ้าประทาน หมู่ 3 บ้านป่าละอู หมู่ 4 บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 5 บ้านเฉลิมพร หมู่ 6 บ้านโคนมพัฒนา หมู่ 7 บ้านคลองน้อย หมู่ 8 บ้านเฉลิมราชพัฒนา หมู่ 9 บ้านโป่งสำโหรง หมู่ 10 บ้านหนองสะแก หมู่ 11 บ้านปากคลอง

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 297 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีน้ำใช้ตลอดปี เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ สหภาพพม่า

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,200 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. เส้นทางหลัก 1 เส้นทาง ระหว่างอำเภอหัวหิน - น้ำตกป่าละอู
2. เส้นทางรอง 3 เส้นทาง เชื่อมต่อตำบลและหมู่บ้าน คือ สายบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ - ป่าเด็ง, สายบ้านเฉลิมพระเกียรติ - เนินพยอม และสาย รพช.ฟ้าประทาน - ป่าละอู

ผลิตภัณฑ์

ผ้าขาวม้า

สถานที่

1. อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
2. น้ำตกป่าละอู
3. หอดูช้าง
4. อุทยานแห่งชาติ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกป่าละอู มีจำนวน 15 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี มีทิวทัศน์ที่สวยงาม น้ำใสสะอาด ป่าไม้อุดมสมบูรณ์
2 หมู่บ้านป่าละอู ทุกวันที่ 2 มกราคม ของทุกปี มีงานวันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การควงกระบองไฟ การไหว้พระจันทร์

โรงแรม
1 ดุสิตา&คอฟฟี่สต๊อป 62 ม.5 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 08-9011-6043
2 นิยมเฮ้าส์ 2 ม.1 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 08-1857-7960, 08-4735-8386 บ้านพักกึ่งโฮมสเตย์ มีทีวี พัดลม คาราโอเกะ หลังละ 500 บาท พักได้ 10 คน
3 บ้านพักลุงแดง ป่าละอู 15 ม.1 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 08-1648-1188 , 08-1943-9808
4 บ้านสวนป่าละอู 79 ม.1 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 081-190-0219, 086-066-0090
5 พนาทิพย์รีสอร์ท 100 ม.5 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 08-1917-4542 , 08-4659-9459
6 ภูธนารีสอร์ท 299 ม.1 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร : 08-9836-1373, 08-1759-1820

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยสับปะรด ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยสับปะรด
2 ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าฝ้ายทอมือ
3 เค้กกล้วยหอม เค้กกล้วยหอม

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์