ข้อมูลตำบลสามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสามร้อยยอดเป็นตำบลหนึ่งในกิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัด ประมาณ 95 กม. และห่างจาก กิ่งอำเภอสามร้อยยอดประมาณ 20 กม. ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 มีหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

ต.สามร้อยยอด มีลักษณะการปกครองเป็น อบต. และที่ทำการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต.สามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด และเป็นพื้นที่ที่มีถนน รพช.ผ่านพื้นที่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ แนวเขาสามร้อยยอด และ ตำบลศิลาลอย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

1. ถนนสายปากน้ำปราณ - บ้านหนองใหญ่ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. ถนนสายเพชรเกษม - ถนน รพช. ระยะทาง 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

ขนมปังหน้ากระเทียม, น้ำมันมะพร้าว, กาละแม

สถานที่

1. วัด 5 แห่ง
2. ศูนย์ปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาชนบท จ.ปราจีนบุรี
3. ศูนย์สุขภาพชุมชน ต.สามร้อยยอด
4. โรงเรียน 6 แห่ง
5. ถ้ำพระยานคร
6. ถ้ำเขาแก้ว
7. ชายหาดสามร้อยยอด
8. เกาะโคลัม
9. เกาะนมสาว
10. แหลมศาลา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำพระยานคร ตั้งอยู่บริเวณหาดแหลมศาลา ระยะทางจากเชิงเขา ถึงปากถ้ำประมาณ 430 เมตร ภายในถ้ำมีพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ และลายพระหัตถ์ของ ร.5 และ ร.7
2 ชายหาดตำบลสามร้อยยอด ชายหาดตำบลสามร้อยยอดเป็นชายหาดที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เหมาะสำหรับเป็นที่ผักผ่อนหย่อนใจ
3 ถ้ำแก้ว ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ไปทางบ้านบางปู 13 กิโลเมตร สามารถนำรถยนต์ไปจอดใกล้เชิงเขาแล้วเดินขึ้นถ้ำประมาณ 250 เมตร ภายในถ้ำค่อนข้างมีดจำเป็นต้นใช้ตะเกียงเจ้าพายุ หรือไฟฉาย
4 เกาะโคลัม เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเลมากนัก อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 และ 5 และมีศาลเจ้าแม่นมสาวไว้ สำหรับกราบนมัสการ
5 เกาะนมสาว เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเลมากนัก อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 และ 5 และมีศาลเจ้าแม่นมสาวไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวกราบนมัสการ
6 แหลมศาลา ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประมาณ 17 กม. อยู่ใกล้กับหมู่บ้านบางปู รถเข้าไม่ถึงการเดินทางไปแหลมศาลามี 2 ทาง คือ 1. ทางเรือ โดยเหมาะเรือจากบางปูใช้เวลาประมาณ 20 นาที 2. ทางเท้า โดยเดินทางขึ้นเขาเป็นระยะทาง ประมาณ 530 เมตร

โรงแรม
1 กาลาโมนา รีสอร์ท 85 หมู่ 1 ต.สามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร : 0 2391 4474, 08 1371 4562 โทรสาร : 0 2382 0365 จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 3,000 - 4,500 บาท
2 ชีวิว ลอด์จ เลขที่ 178 หมู่ที่ 4 บ้านพุน้อย ตำบลสามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร : 0 3255 9034 ราคา 1,200 บาท
3 ดอลฟิ่น เบย์ รีสอร์ท 227 หมู่ 4 ต.สามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร : 0 3255 9333 โทรสาร : 0 3255 9361 จำนวน 60 ห้อง, ราคา 990-4,900 บาท
4 ดุสิตธร เบย์ เชอร์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแขมน้อย ตำบลสามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร : 0 3255 9252
5 บราเซียร์ บีช (บราเซียร์โคซี่คอทเทจ) 210 หมู่ 5 หาดนมสาว ต.สามร้อยยอด กิ่งอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร : 08-1734-4343 , 02-511-1397 จำนวนที่พัก 10 ห้อง , ราคา 4,200 บาท
6 บลูบีช รีสอร์ท 185 หมู่ 5 ต.สามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร : 0 3255 9314-5, 0 9225 1908 จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 700 - 2,500 บาท
7 บางปู เบย์ รีสอร์ท 133 ม.8 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร : 032 622165 จำนวน 21 ห้อง ราคา 750-1,800 บาท
8 บ้านกรรณิการ์ 139 หมู่ 5 ต.สามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร : 0 3255 9294 จำนวนที่พัก 13 ห้อง, ราคา 700 บาท
9 บ้านป้าตุ๊ 150 หมู่ 4 ต.สามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทร : 0 3255 9302, 08 7998 0170 จำนวนที่พัก 6 ห้อง, ราคา 1,500 บาท
10 บ้านพักกรรณิการ์ เลขที่ 139 หมู่ที่ 5 บ้านหัวตาลแถว ตำบลสามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. (032) 55294 ห้องละ 700 บาท
11 บ้านพักสุดขอบฟ้า 1/1 หมู่ 2 ถ.รพช ต.สามร้อยยอด อำเภอกิ่งสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร : 0 3255 9051-2 จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 1,000 - 1,500 บาท
12 บ้านสบาย ชายทะเล 150/35 ต.สามร้อยยอด กิ่งอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร : 08 9032 7222 โทรสาร : 0 3255 9265 จำนวนที่พัก 14 ห้อง, ราคา 900 - 1,200 บาท
13 บ้านสวนริมหาด 3 หมู่ 9 ตำบลสามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร : 08-1702-6608 , 08-1385-3947 จำนวนที่พัก 6 ห้อง , ราคา 600 - 1,200 บาท
14 บ้านโกลเด้น 150/11 ม.4 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร : 032 559103 , 02 8920435 , 02 4480755 จำนวน 12 ห้อง ราคา 1,500-2,500 บาท
15 พุน้อย บีช รีสอร์ท 223 หมู่ 4 ต.สามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร : 0 3255 9359 จำนวนที่พัก 18 ห้อง, ราคา 940 บาท
16 ศรีสุนันท์ 23/1 หมู่ 5 ต.สามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร : 0 3255 9323, 0 1334 1011 ราคา 800 บาท
17 สามร้อยยอด คาบาน่า 24 ม.2 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร : 032 559159 จำนวนที่พัก 13 ห้อง , ราคา 500 - 1,500 บาท
18 สามร้อยยอด ฮอลิเดย์ รีสอร์ท 181 หมู่ 4 ต.สามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร : 0 3255 9364 โทรสาร : 0 3255 9365 จำนวนที่พัก 17 ห้อง, ราคา 2,000 - 5,900 บาท
19 อัญชนา รีสอร์ท แอนด์ สปา 228 หมู่ 4 ต.สามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร : 0 3255 9366-7, 0 9813 4444, 0 2516 1574-8 จำนวนที่พัก 32 ห้อง, ราคา 2,100 - 8,500 บาท
20 เทอร์รา เซลิซ่า 227 หมู่ 4 ต.สามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร : 0 3255 9359
21 เบล์วิว ลากูน่า รีสอร์ท 133 ม.8 ถ.เลียบชายทะเล ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร : 01 9270689 , 01 9439882 ราคา 750-1,400 บาท
22 โกลเด้น 150/12 ม.4 ต.สามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร : 032 559103 , 02 4480755 จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 1,500 - 2,500 บาท
23 ไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 252 หมู่ 3 ต.สามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร : 0 3255 9444 โทรสาร : 0 3255 9445 จำนวนที่พัก 76 ห้อง, ราคา 4,500 - 38,000 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านคุณกาญจน์ หมู่ที่ 4 บ้านพุน้อย ตำบลสามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อาหารทะเล
2 ร้านคุณแอ๊ะ หมู่ที่ 4 บ้านพุน้อย ตำบลสามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อาหารทะเล
3 ร้านจิ๋ม แดง หมู่ที่ 2 บ้านหนองข้าวเหนียว ตำบลสามร้อยยอด กิ่งอำเภอสา อาหารทะเล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กาละแม กาละแม
2 ขนมปังหน้ากระเทียม ขนมปังหน้ากระเทียม
3 ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวแดง
4 น้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะพร้าว
5 ภาพนูนต่ำปักทอง ภาพนูนต่ำปักทอง
6 ห่อหมกทะเล ห่อหมกทะเล
7 เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ผสมน้ำองุ่นขาว เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ผสมน้ำองุ่นขาว
8 เครื่องดื่มเห็ดหิมะ เครื่องดื่มเห็ดหิมะ
9 เดคูผาจ เดคูผาจ
10 ไม้กวาด ไม้กวาด
11 ไม้กวาดก้านมะพร้าว ไม้กวาดก้านมะพร้าว
12 ไม้กวาดใยมะพร้าว มีทั้งด้ามไม้หนามแดง และด้ามพลาสติก

สินค้าโอทอป ตำบลสามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

ไม้กวาดก้านมะพร้าว
ประจวบคีรีขันธ์
เดคูผาจ
ประจวบคีรีขันธ์
ภาพนูนต่ำปักทอง
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มขนมปังหน้ากระเทียม
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มไม้กวาดใยมะพร้าว
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มสตรีพัฒนา หมู่ 6
ประจวบคีรีขันธ์