ข้อมูลตำบลสามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลสามร้อยยอดเป็นตำบลหนึ่งในกิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัด ประมาณ 95 กม. และห่างจาก กิ่งอำเภอสามร้อยยอดประมาณ 20 กม. ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 มีหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

ต.สามร้อยยอด มีลักษณะการปกครองเป็น อบต. และที่ทำการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต.สามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด และเป็นพื้นที่ที่มีถนน รพช.ผ่านพื้นที่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับ แนวเขาสามร้อยยอด และ ตำบลศิลาลอย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

1. ถนนสายปากน้ำปราณ - บ้านหนองใหญ่ ระยะทางประมาณ 8 กม.
2. ถนนสายเพชรเกษม - ถนน รพช. ระยะทาง 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

ขนมปังหน้ากระเทียม, น้ำมันมะพร้าว, กาละแม

สินค้าโอทอป ตำบลสามร้อยยอด กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์