ข้อมูลตำบลศิลาลอย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลศิลาลอย ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยขวาง บ้านนาปุ่ม บ้านหนองคาง บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านในลุ่ม(บ้านลาดวิถี) บ้านเขาโป่ง บ้านหนองกลางดง บ้านเกาะนาน้อย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขาจ้าว ต.หนองตาแต้ม และ ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไร่เก่า และ ต.ศาลาลัย กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สามร้อยยอด กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาตะนาวศรี

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง ค้าขายและรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านเพชรบุรีเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ถึงปราณบุรี แล้วเดินทางต่อมุ่งหน้าประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเข้าเขตของกิ่ง อ.สามร้อยยอด ก็จะเข้าสู่เขตของตำบลศิลาลอย

ผลิตภัณฑ์

สับปะรดและกล้วยกวน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศิลาลอย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

ศิริภพเครื่องหนัง
ประจวบคีรีขันธ์
กลุ่มสตรีบ้านเขาโป่ง
ประจวบคีรีขันธ์
หจก. บี.อาร์.เอส.ฟู้ด
ประจวบคีรีขันธ์