ข้อมูลตำบลไร่เก่า กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไร่เก่า เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอสามร้อยยอด มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านตาลเจ็ดยอด หมู่ 2 บ้านสามร้อยยอด หมู่ 3 บ้านตลาดไร่เก่า หมู่ 4 บ้านไร่ดินทอง หมู่ 5 บ้านห้วยขมิ้น หมู่ 6 บ้านหนองไทร หมู่ 7 บ้านเนินพยอม หมู่ 8 บ้านไร่เจริญ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศิลาลัย กิ่งอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไร่ใหม่ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สามร้อยยอด กิ่งอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ เทือกเขาตะนาวศรี

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
อาชีพรอง ค้าขาย รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางสายธนบุรี - ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือใช้เส้นทางหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ถึงอำเภอปราณบุรี แล้วเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเข้าเขตของกิ่งอำเภอสามร้อยยอด ก็จะเข้าสู่เขตของตำบลศิลาลอย สาลาลัย และตำบลไร่เก่า

ผลิตภัณฑ์

ผ้ามัดย้อม, ผลิตภัณฑ์จากไม้,

สถานที่

1. วัดนิโคธาราม
2. อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
3. ทุ่งสามร้อยยอด
4. บึงบัว
5. โรงเจลุ้ยอิมยี่

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ทุ่งสามร้อยยอด อยู่ทางทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติ ระหว่างมางรถไฟสายใต้กับเทือกเขาสามร้อยยอด เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำจืดท่วมขังตลอดปี มีทิวทัศน์สวยงาม อุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณพืชและพันธุ์สัตว์ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย สร้างรัง ของนกนานาชนิดตลอดทั้งปี ทั้งนกประจำถิ่นและนกที่อพยพ นอกจากนั้นยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำต่าง ๆ มากมาย
2 บึงบัว ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ทุ่งสามร้อยยอด มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอสามร้อยยอดประมาณ 13.5 กม. และนั่งเรือออกไปประมาณ 500 เมตร ระหว่างนั่งเข้านั้นจะพบกับพืชพรรณไม้หลากหลายชนิด เช่น กก แขม อ้อ ธูปฤาษี แห้วทรงกระเทียม ฯลฯ และนกชนิดต่าง ๆ อีกหลายชนิด เมื่อไปถึงจะพบกับบึงบัวขนาดใหญ่ มีบัวอยู่หลายชนิด เช่น บัวเผื่อน บัวผัน เป็นต้น
3 โรงเจลุ้ยอิมยี่ ตั้งอยู่ที่เชิงเขาสามร้อยยอด เป็นสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม จนนับเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ ภายในเทวสถานประดิษฐานรูปหล่อพ่อปู่สามร้อยยอด เป็นเทพแห่งคุณธรรมแห่งความดีและความซื่อสัตย์ ที่ประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ จึงมีเทศกาลไหว้พ่อปู่สามร้อยยอดขึ้นทุกปี ประมาณช่วงกลางเดือนมีนาคมของทุกปี

ร้านอาหาร
1 ร้านบอกต่อ 651 หมู่ 3 ต.ไร่เก่า กิ่งอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ อาหารตามสั่ง
2 ร้านสามร้อยยอดชวน 131 หมู่ 3 ต.ไร่เก่า กิ่งอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ อาหารตามสั่ง
3 ร้านแซ่บอีหลี 131 หมู่ 3 ต.ไร่เก่า กิ่งอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ อาหารอีสาน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
2 ผลิตภัณฑ์จากไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ประดิษฐ์
3 ผลไม้อบแห้งระบบสูญญากาศ ผลไม้อบแห้งระบบสูญญากาศ
4 ผ้ามัดย้อม ผ้ามัดย้อม
5 หมูเส้นปรุงรส หมูเส้นปรุงรส
6 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

สินค้าโอทอป ตำบลไร่เก่า กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลไร่เก่า กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์