ข้อมูลตำบลศาลาลัย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลศาลาลัย แยกออกจากตำบลไร่เก่าเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2538 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอสามร้อยยอด มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเนินกรวด หมู่ 2 บ้านทุ่งเคล็ด หมู่ 3 บ้านหนองเป่าปี่ หมู่ 4 บ้านศาลาลัย หมู่ 5 บ้านหนองน้ำกลัด หมู่ 6 บ้านหนองไพรวัลย์ หมู่ 7 บ้านต้นไทร

พื้นที่

สภาพพื้นทีโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศิลาลอย กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ไร่เก่า กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สามร้อยยอด กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ไร่เก่า กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน รับจ้าง
อาชีพเสริม แปรรูปผลไม้

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

สามารถเดินทางได้ 3 สาย ได้แก่
1. ถนนสายคนัคคลองชลประทาน (ซ้าย 29) ระยะทาง 5.6 กม.
2. ถนนสายบ้านศาลาลัย - หนองเจ็กเม้ง ระยะทาง 12 กม.
3. ถนนสายหนองตะพงษ์ - บ้านทุ่งเคล็ด ระยะทาง 6.5 กม.

ผลิตภัณฑ์

กล้วยกวน,ขนมปังชีสเชค

สถานที่

1. อบต.ศาลาลัย
2. สถานีอนามัยทุ่งเคล็ด
3. วัดศรีทุ่งทอง
4. วัดเนินกรวด
5. วัดหนองเป่าปี่
6. วัดศาลาลัย
7. วัดตาลเจ็ดยอด
8. อ่างเก็บยน้ำฝายหนองคาง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมปังชีสเชค ขนมปังชีสเชค
2 ช่อดอกไม้สับปะรด ช่อดอกไม้ทำเป็นรูปสับปะรด ลูกสับปะรด
3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป มี แชมพู ครีมนวด สบู่
4 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ เช่น กะละแมโบราณ สับปะรดกวน กล้วยกวน
5 ผลไม้สด ผลไม้สด เช่น ฝรั่ง มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงน้ำดอกไม้
6 ผลไม้แปรรูป ผลไม้แปรรูป
7 สับปะรดกวนไม่ผสมน้ำตาล สับปะรดกวนไม่ผสมน้ำตาล
8 อาหารแปรรูปจากผลไม้ กล้วยอบน้ำผึ้ง ขนุนกรอบเค็ม

สินค้าโอทอป ตำบลศาลาลัย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศาลาลัย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มอาชีพ
ประจวบคีรีขันธ์
หจก.ทวีผลสามร้อยยอด
ประจวบคีรีขันธ์