ข้อมูลตำบลท่าวัง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

Standard Post with Image

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ปากพูน
ทิศใต้ ติดต่อกับ สี่แยกท่าวัง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ปากนคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.โพธิเสด็จ

อาชีพ

อาชีพหลัก ค้าขาย, รับจ้าง

สาธารณูปโภค

เป็นชุมชนเมืองที่มีสิ่งสาธารณูปโภคพร้อมด้าน

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบลโดยใช้ถนนสายราชดำเนินเป็นสายหลัก

สถานที่

1.สนามกีฬาจังหวัด
2.วัดแจ้ง
3.วัดท่าโพธิ์
4.วิทยาลัยเทคนิค
5.วัดวังตะวันตก
6.วัดวังตะวันออก
7.วัดประดู่
8.สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช

โรงแรม
1 ทักษิณ โฮเทล 1548/23 ถนนศรีปราชญ์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร : 075-342790-4 , 075-356778-90 โทรสาร : 075-342794 จำนวนที่พัก 120 ห้อง , ราคา 550 - 1,900 บาท
2 นคร การ์เด้น โฮเทล 1/4 ถนนปากนคร ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร : 075-344831-5 โทรสาร : 075-342926 จำนวนที่พัก 50 ห้อง
3 เพชรไพลิน โฮเต็ล 1835/38–39 ถนนยมราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร : 075-341896-7 โทรสาร : 075-343943 จำนวนที่พัก 80 ห้อง , ราคา 200 - 640 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ภาพแกะหนังตะลุง
2 ปลาเค็ม ปลาเค็มชนิดต่างๆ ซึ่งนำปลาสดมาแช่น้ำเกลือแล้วตากแดดประมาณ 1 วัน
3 ยาอมแก้ไข้ ยาอมแก้ไข้
4 ยาเม็ดตราเทพทอง ยาเม็ดตราเทพทอง

สินค้าโอทอป ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

ทวีศักดิ์ยาอมแก้ไข้
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช