ข้อมูลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลโพธิ์เสด็จ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์เสด็จ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ เป็น อบต.ชั้น 5 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพธิ์เสด็จ ซึ่งบางส่วนของตำบลโพธิ์เสด็จเป็นพื้นที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านพระมงกุฎ หมู่ที่ 2 บ้านนอกไร่ หมู่ที่ 3 บ้านไสขัน หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 บ้านนารี หมู่ที่ 7 บ้านคลองห้วย หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 9 บ้านนอกไร่

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 25.5 ตารางกิโลเมตร ระยะทางใกล้ที่สุด คือ หมู่ที่ 8 ระยะทาง 500 เมตร พื้นที่เป็นที่ราบ ภูมิอากาศ มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมกราคม สภาพดินส่วนใหญ่ เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำสวน โดยเฉพาะสวนผลไม้ ซึ่งส่วนมากปลูกมังคุด เงาะและทุเรียน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เทศาลเมืองนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ต.มะม่วงสองต้น และ ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กำแพงเซา และ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

อาชีพ

อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม
อาชีพรอง คือ ค้าขาย รับราชการ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

- โทรศัพท์ มีโทรศัพท์สาธารณะ และโทรศัพท์ส่วนตัว
- การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ ในครัวเรือน คิดเป็น 100 % มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ริมถนนสายหลักตลอดเส้นทาง
- แหล่งน้ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ 2 แห่ง คือ หนองกง และหนองหาร มีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น คือ บ่อน้ำตื้น 1,798 แห่ง

การเดินทาง

จากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้ถนนนครศรีธรรมราช - สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช ผ่านตลาดพืชผล (ตลาดหัวอิฐ) ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าทางการเกษตรที่ใหญ่แห่งหนึ่งในภาคใต้ ถึงสี่แยกเบญจม เข้าสู่ถนน

ผลิตภัณฑ์

เครื่องใช้ย่านลิเภา, แกงไตปลาสำเร็จรูป

สถานที่

1. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง
2. หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
3. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
4. สถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 3 แห่ง
5. สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานย่านลิเพา เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน เป็นเครื่องจักสานที่เป็นเอกลักษณ์ มีความปราณีต สวยงาม สามารถทำเป็นลวดลายต่าง ๆ ได้หลายลวดลาย หลายรูปแบบ ลูกค้าสามารถออกแบบรูปทรง และลวดลายได้ตามความต้องการ
2 น้ำยอสกัด น้ำยอสกัด
3 ผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา ผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน เป็นเครื่องจักสานที่เป็นเอกลักษณ์ มีความปราณีต สวยงาม สามารถทำเป็นลวดลายต่าง ๆ ได้หลายลวดลาย หลายรูปแบบ ลูกค้าสามารถออกแบบรูปทรง และลวดลายได้ตามความต้องการ
4 มังคุด ,ทุเรียน ,เงาะ
5 สร้อยทราวดี สร้อยคอสั้น-ยาว ร้อยจากลูกปัดโบราณ
6 เครื่องใช้ย่านลิเภา การทำเครื่องใช้ด้วยย่านลิเภา เป็นศิลปหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งของภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นงานฝีมือที่มีมานานกว่า 100 ปีแล้ว
7 เสื้อสำเร็จรูปบาติก เสื้อสำเร็จรูปบาติก
8 แกงไตปลาสำเร็จรูป แกงไตปลาสำเร็จรูป
9 แกงไตปลาแห้ง แกงไตปลาแห้ง ตราฉัตรดาว

สินค้าโอทอป ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช