ข้อมูลตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด นครศรีธรรมราช

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านตูล เป็นตำบลหนึ่งใน 11 ตำบลของอำเภอชะอวด ได้แยกออกจากตำบลท่าประจะ มีจำนวนหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านตูล หมู่ 2 บ้านควนเงิน หมู่ 3 บ้านกุมแป หมู่ 4 บ้านทุ่งปราณ

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 50,724 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ใช้เป็นพื้นที่การเกษตร สภาพอากาศมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลชะอวด และ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,400 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 65 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยถนนสายชะอวด - บ่อล้อ ระยะทาง 9 กม. จากอำเภอชะอวดถึงตำบลบ้านตูล

ผลิตภัณฑ์

ปลาแห้ง, จักสานกระจูด

สถานที่

1. วัด 2 แห่ง
2. สำนักสงฆ์ 2 แห่ง
3. สถานีอนามัยตำบล 1 แห่ง
4. โรงเรียนประถมศึกษา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานกระจูด จักสานกระจูด
2 ปลาแห้ง ผลิตภัณฑ์ปลาแห้ง ทำมาจากปลาช่อนสด รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย สามารถเก็บไว้ได้นาน

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด นครศรีธรรมราช

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด นครศรีธรรมราช