ข้อมูลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบทุ่งสัง ในสมัยก่อนมีตำนนเล่ากันว่า มีพระยาลอชอบต่อไก่ วันหนึ่งออกไปต่อไก่ผูกไก่ต่อไว้ที่หลักภูเขาหลัก ได้มีสัตว์ร้ายที่เรียกว่า "มูสัง" (อีเห็น) ได้มากินไก่ต่อของพระยาลอ พระยาลอเลยตัดไม้ลำทังขว้างใส่มูสังทำให้ได้รับบาดเจ็บ ชักดิ้นกระเสือกกระสนไปทั่วบริเวณ ทำให้เกิดเป็นทุ่งกว้างใหญ่ไพศาล โดยมีเนื้อที่ 15,000 ไร่ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อทุ่งนี้ว่า "ทุ่งสัง" ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน ไม้ลำทังที่ขว้างใส่มูสังได้มาปักจนกลายเป็นภูเขาลำทัง ส่วนมูสังตายแล้วกลายเป็นภูเขาสังข์ ส่วนหลักผูกไก่พระยาลอกลายเป็นเขาหลัก

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นที่นาและทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าใหญ่ และ ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนผลไม้ สวนน้ำมันปาล์ม
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,086 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางไปยังตำบลโดยใช้ถนนทุ่งใหญ่ - พระแสง ระยะทางจากอำเภอทุ่งใหญ่ถึงเขตตำบลทุ่งสังประมาณ 5 กม.

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบเนย

สถานที่

1. วัด 4 แห่ง
2. สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
3. สถานีอนามัยประจำตำบล 2 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดภูเขาหลัก เป็นวัดที่มีเจดีย์โบราณ สร้างในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลทุ่งสัง
2 ภูเขาลำทัง มีภูเขาและถ้ำเหล็กไหล ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลทุ่งสัง
3 ถ้ำเขาสังข์ มีถ้ำค้างคาวที่ดูสวยงาม มีที่เก็บศพโบราณก่อนสมัยอาณาจักรศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลทุ่งสัง
4 ชายหาดแม่น้ำตาปี มีแม่น้ำที่สวยงาม ดูสดชื่น สบายตา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลทุ่งสัง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยอบเนย ผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย ทำมาจากกล้วยน้ำว้าแก่ เป็นผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชน มีรสชาติอร่อย สะอาด กรอบ ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย สามารถเก็บไว้ได้นาน

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช