ข้อมูลตำบลทับปริก อำเภอเมือง กระบี่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณ พ.ศ. 2390 มีบุคคลกลุ่มหนึ่งจากเมืองนครศรีธรรมราช นำฝูงควาย (กระบือ) อพยพเดินทางเพื่อหาแหล่งปศุสัตว์ จนมาถึงบริเวณลำห้วย ซึ่งมีต้นไม้ชนิดหนึ่ง ชื่อว่าต้นปริก เป็นจำนวนมาก รวมถึงมีหญ้าและน้ำอุดมสมบูรณ์ จึงได้ปลูกทับ (เป็นลักษณะที่พักชั่วคราว) ขึ้น โดยไม่ได้ต้อนฝูงควายอพยพไปยังที่อื่น ๆ อีก จึงเกิดเป็นชุมชนหมู่บ้านเล็ก ๆ ขึ้น ชื่อว่า บ้านทับปริก ประมาณ พ.ศ. 2456 ได้จัดตั้งขึ้นเป็นตำบล โดยมีหมื่นอาจน์ เป็นกำนันคนแรก ต่อมา พ.ศ. 2539 ได้ยกฐานะเป้น อบต. ปัจจุบันมี 8 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงเชิงหุบเขา ซึ่งมีภูเขาสลับซับซ้อน ด้านทิศเหนืออยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. (ป่าพนมเบญจา) ด้านทิศตะวันตกอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. (ป่าในช่องตะวันออก)

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.เขาพนม จ.กระบี่
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลเมืองกระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 12 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 9 กม. จากตัวเมืองใช้เส้นทางถนนอุตรกิจเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 แล้วแยกเข้าสู่ตำบล 2 เส้นทาง ดังนี้ 1) ถนน รพช. กบ. 3023 (หนองขอน-ทับปริก) 2) ถนน กยธ. หมายเลข 5002 (ตลาดเก่า-ห้วยโต้)

ผลิตภัณฑ์

น้ำตกห้วยโต้-อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา

สถานที่

1. โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
2. วัด 4 แห่ง
3. สถานีอนามัย 2 แห่ง
4. องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
5. น้ำตกห้วยโต้ 1 แห่ง
6. แหล่งถ้ำ (ภูเขา) 3 แห่ง
7.ป้อมยามตำรวจ 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกห้วยโต้ ตั้งอยู่ที่ตำบลทับปริก ตามเส้นทางตลาดเก่า ถนนศรีตรัง-ถนนประชาอุทิศ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาพนมเบญจา สูงถึง 11 ชั้น โดยแต่ละชั้นมีแอ่งน้ำตามธรรมชาติที่ใสสะอาด ขนาดกว้างประมาณ 4-5 เมตร เช่น วังเทวดา วังศก วังจาน เป็นต้น
2 อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
3 อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา

โรงแรม
1 กระบี่รอยัล 403 ถ.อุตรกิจ โทร.0-7561-1582-4 58 ห้อง
2 กระบี่เมอรี่ไทม์ 1 ถ.ทุ้งฟ้า ต.ปากน้ำ โทร.0-7562-0028-46 221 ห้อง
3 กรีสเฮาส์โฮเต็ล ต. ปากน้ำ อ.เมือง โทร.075-622960-2 จำนวน 44 ห้อง
4 บังกะโลเบญจา ม.4 ต.ทับปริก โทร.0-7562-9013 12 หลัง
5 บุญสยาม ต. ปากน้ำ อ.เมือง โทร.0-7563-2511 70 ห้อง
6 เคียงทะเล ต. ปากน้ำ อ.เมือง โทร.0-7562-2885-8 29 ห้อง
7 เวียงทอง 155 ถ.อุตรกิจ โทร.0-7562-0020-23 145 ห้อง
8 แกรนด์แมนชั่น ต. ปากน้ำ อ.เมือง โทร.0-7561-1371 58 ห้อง
9 โกลเด้นฮิลล์ ต. ปากน้ำ อ.เมือง โทร.0-7562-3651 39 ห้อง
10 ไทยโฮเต็ล 7 ถ.อิสรา โทร.0-7561-2536 151 ห้อง

ร้านอาหาร
1 กระลี่ฟิชชิ่ง หมู่ที่ 1 บ้านในช่อง ต.ทับปริก โทร.0-7561-8087 อาหารตามสั่ง
2 ตูเมือง ถนนเพชรเกษม ต.กระบี่ใหญ่ อาหารตามสั่ง
3 สวนมะพร้าว ถ.กระบี่-เขาทอง โทร.0-7563-1862 อาหารตามสั่ง
4 เรือนทิพย์ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อาหารไทย
5 เรือนแพ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ โทร.0-7561-1956 อาหารซีฟู้ด
6 เรือนไม้ ถนนมหาราช ต.ปากน้ำ โทร.0-7563-1796-7 อาหารตามสั่ง
7 ใบเตย ถนนคงคา ต.ปากน้ำ อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 รูปแกะสลักหนัง
2 กระเป๋าเดินทางผ้าบาติก กระเป๋าเดินทางผ้าบาติก
3 ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับไข่มุก ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับไข่มุก
4 มีดพร้า มีดพร้า

สินค้าโอทอป ตำบลทับปริก อำเภอเมือง กระบี่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทับปริก อำเภอเมือง กระบี่