ข้อมูลตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง กระบี่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมบ้านหนองทะเลเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลเขาทอง เนื่องจากตำบลเขาทองมีพื้นที่เขตการปกครองกว้างมาก ไม่สะดวกในการคมนาคม จึงได้แยกออกมา 7 หมู่บ้านมาตั้งเป็นตำบลหนองทะเล เมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้ชื่อว่า "หนองทะเล" เพราะมีหนองน้ำขนาดใหญ่ ปัจจุบันตำบลหนองทะเลเป็นที่ตั้งเรือนรับรองที่ประทับ อยู่ที่แหลมหางนาค หมู่ที่ 2 บ้าคลองม่วง

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สลับกับเป็นเนินเขา มีเนื้อที่ประมาณ 63 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ทะเลอันดามัน และตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอันดามัน ตำบลอ่าวนาง และ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,800 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4034

ผลิตภัณฑ์

กระดาษจากใบสับปะรด

สถานที่

1) โรงเรียนประถมศึกษา
2) โรงเรียนมัธยมศึกษา
3) วัด/สำนักสงฆ์
4) มัสยิด
5) สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน
6) สถานีตำรวจชุมชน
7) องค์การบริหารส่วนตำบล
8) หาดทราย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หาดเกาะกวาง หาดเกาะกวาง อยู่หมู่ที่ 3 บ้านเกาะกวาง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีหาดทรายตามธรรมชาติ โดยเฉพาะตอนเย็นสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกดิน สวยงามมากเป็นที่นิยมของชาวไทยและชาวต่างประเทศ
2 หาดคลองม่วง หาดคลองม่วง อยู่หมู่ที่ 2 บ้านคลองม่วง ตงหนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ มีหาดทรายตามธรรมชาติ สามารถมองเห็นแหลมหางนาค ซึ่งเป็นเรือนรับรองที่ประทับ

โรงแรม
1 จอย บังกะโล ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 จำนวนที่พัก 35 ห้อง, ราคา 150 - 600 บาท
2 ซันไลท์เบย์บังกะโล หมู่ที่ 2 ต.อ่าวนาง 35 ห้อง
3 ทับแขก ซันเซ็ท รีสอร์ท 109 หมู่ 3 หาดทับแขก ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร : 075 628 600-99, 075 618 067 Fax : 075 628 666, 02 939 3445 จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 2,400 - 3,000 บาท
4 นิว บังกะโล 41 หมู่ 3 ต.หนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร : 0 1464 4230 จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 150 - 600 บาท
5 บ้านริมหาด 38/5 ม.3 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ โทร : 081-8956770 , 086-2733063 075-612620
6 พายบังกะโล หมู่ที่ 3 ต.หนองทะเล 30 ห้อง
7 อันดามัน ฮอลีเดย์ รีสอร์ท หมู่ที่ 3 ต.หนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 จำนวนที่พัก 79 ห้อง, ราคา 350 - 700 บาท
8 เดอะ ทับแขก 123 หมู่ 3 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร : 0 7562 8400 โทรสาร: 0 7562 8499 จำนวนที่พัก 44 ห้อง, ราคา 14,000 - 49,000 บาท
9 โรงแรมนาคามันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา 126 หมู่ 3 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร : 0 7562 8200 โทรสาร: 0 7564 4382 จำนวนที่พัก 39 ห้อง, ราคา 9,000 - 65,000 บาท
10 โรงแรมภูเล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 111 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร : 0 7562 8111 โทรสาร : 0 7562 8100 จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 8,000 - 25,000 บาท

ร้านอาหาร
1 บ้านไทยซีฟู้ด หมู่ที่ 3 ต.หนองทะเล อาหารทะเล
2 สวนกล้วยไม้ หมู่ที่ 6 ต.อ่าวนาง อาหารไทย
3 ใกล้วัง หมู่ที่ 6 ต.อ่าวนาง อาหารไทย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระดาษจากใบสับปะรด ทำจากใบสับปะรด

สินค้าโอทอป ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง กระบี่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง กระบี่