ข้อมูลตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา กระบี่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเกาะลันตาใหญ่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2444 พร้อมการจัดตั้งอำเภอเกาะลันตา โดยหมู่ที่ 2 บ้านศรีรายา เป็นที่ตั้งของอดีตที่ว่าการอำเภอ จนถึงปัจจุบันมีอายุ 100 ปี ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหัวแหลม บ้านศรีรายา บ้านเจ๊ะหลี บ้านเกาะปอ บ้านคลองหิน บ้านคลองนิน บ้านสังกาอู้ บ้านคลองโตบ

พื้นที่

สภาพพื้นที่ มีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีพื้นที่ราบริมชายฝั่งทะเล ประกอบด้วยเกาะบริวาร 12 เกาะ คือ เกาะม้า เกาะห้า เกาะย่านเชือก เกาะกวง เกาะเหล็ก เกาะหม้อ เกาะนุ้ยใน เกาะนุ้ยนอก เกาะไหง เกาะบูบู เกาะรอกใน และเกาะรอกนอก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน

อาชีพ

ทำสวนยางพารา ทำสวนมะพร้าว ทำการประมง ค้าขาย บริการการท่องเที่ยว และรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 950 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 300 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากจังหวัดกระบี่ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ตรงทางแยกเข้าสู่ตัวจังหวัดกระบี่ ก.ม. 63-900(ต่อแขวงการทางตรัง ถนนเพชรเกษม) ผ่านอำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม พอถึงสามแยกห้วยน้ำขาวเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวง 4206 ตอนห้วยน้ำขาว-เกาะกลาง ตรงไปยังท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านหัวหิน นำรถลงแพขนานยนต์ข้ามฟาก ขึ้นจากแพขนานยนต์ใช้เส้นทาง รพช. บ้านคลองหมาก-หลังสอด จนกระทั่งพบทางสามแยกให้เลี้ยวซ้ายตรงไปยังท่าเทียบแพขนานยนต์บ้านหลังสอด นำรถลงแพขนานยนต์ข้ามฟาก ขึ้นจากแพขนานยนต์ให้เลี้ยวขวาและเลี้ยวซ้ายตรงทางสามแยก เดินทางผ่านตำบลศาลาด่านเข้าสู่ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา

ผลิตภัณฑ์

ถ้ำเขาไม้แก้ว, แหลมโตนด, ถ้ำทะลุ

สถานที่

1) ที่ทำการเทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่
2) โรงพยาบาลเกาะลันตา
3) สถานีตำบลภูธร
4) โรงเรียนมัธยมศึกษา
5) โรงเรียนประถมศึกษา
6) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
7) ชายหาดคลองนิน
8) เกาะไหง
9) ชายหาดบ้านกันเตียง
10) อ่าวไม่ไผ่
11) น้ำตกคลองจาก
12) ถ้ำเขาไม้แก้ว
13) อุทยานแห่งชาติ (แหลมโตนด)
14) หมู่เกาะห้า
15) เกาะหม้อ
16) เกาะรอก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำเขาไม้แก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ประกอบด้วยถ้ำใหญ่น้อยที่สวยงามแปลกตานับสิบถ้ำ เช่น ถ้ำเพชร ถ้ำบาดาล ถ้ำอุโมงค์และถ้ำน้ำลอด เป็นต้น บริเวณทางขึ้นสู่ถ้ำมีน้ำตกเล็ก ๆ ที่เรียกว่า โตนไม้แก้ว
2 ถ้ำเขาไม้แก้ว
3 หาดคลองนิน-คลองโตบ ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 เป็นหาดทรายสีขาวนวล ความยาวเกือบ 3 กิโลเมตร มีลำธาร 2-3 สาย ไหลออกทะเลบริเวณนี้ บริเวณริมชายหาดมีต้นเตยปาหนันขึ้นอยู่เรียงรายอยู่ทั่วไป เบื้องหน้าไกลออกไป มองเห็นหมู่เกาะห้าและเกาะพีพีได้อย่างชัดเจน
4 อ่าวบากันเตียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 เป็นหาดทรายรูปโค้งระหว่างเนินเขา 2 ลูก ความยาวประมาณ 800 เมตร มีน้ำทะเลสีครามสดใสบรรยากาศเงียบสงบ
5 ถ้ำทะลุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 เป็นโพรงหินแคบ ๆ ที่เปิดไปสู่หาดทรายและหาดหินเล็ก ๆ ซึ่งมีหน้าผาสูงชันเป็นฉากหลัง
6 อ่าวนุ้ย อยู่ระหว่างบ้านคลองหินและบ้านคลองจาก หมู่ที่ 5 เป็นอ่าวเล็ก ๆ รูปพระจันทร์เสี้ยว ที่มีเม็ดทรายละเอียดเป็นสีทอง น้ำทะเลสีคราม และไหล่เขาเขียวขจีเป็นองค์ประกอบ
7 อ่าวไม้ไผ่ เป็นหาดทรายด้านใต้สุดของเกาะลันตาใหญ่ มีลักษณะเป็นอ่าวเล็ก ๆ แสนเงียบสงบที่โอบล้อมด้วยเนินเขาและน้ำทะเล สีคราม
8 แหลมโตนด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ประกอบด้วย หาดหินและหาดทรายตัดกันเป็นรูปสามเหลี่ยม มีเนินเขาเตี้ย ๆ ซึ่งมีประภาคารสีขาวอยู่บนจุดสูงสุด มีเกาะเล็ก ๆ ชื่อเกาะหม้ออยู่ใกล้เคียง
9 น้ำตกคลองจาก เป็นน้ำตก สูงประมาณ 8 เมตร กลางป่าบริเวณบ้านคลองจาก หมู่ที่ 5 มีน้ำไหลแรงเฉพาะฤดูฝน เหมาะสำหรับการเดินป่าเพื่อศึกษาพันธุ์ไม้และชีวิตสัตว์ป่า
10 บ้านสังกาอู้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 เป็นหมู่บ้านชาวประมงไทยใหม่เผ่าอุรักลาโว้ย ซึ่งอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ด้วยวิถีชีวิตแบบดั่งเดิมที่เรียบง่ายและสงบสุข ท่ามกลางภูมิทัศน์ที่สวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดปี และมีพิธีกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ได้แก่ “พิธีลอยเรือ”
11 บ้านศรีรายา ตั้งอยู่ที่ 2 เดิมชื่อว่า “ปาตัยน์รายา” ซึ่งแปลว่าหาดทรายอันเป็นที่อยู่ของเจ้านาย เป็นชุมชนชายทะเลเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต สมัยที่เส้นทางคมนาคมทางบกยังไม่สะดวกสบาย บริเวณนี้เป็นจุดแวะพักของเรือสินค้าระหว่างเกาะภูเก็ตกับเกาะปีนัง ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทย เชื้อสายจีนกับไทยมุสลิม ที่นี่อดีตเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอมาเกือบ 100 ปี ปัจจุบันอาคารที่ว่าการอำเภอเป็นที่ตั้งของเทศบาลตำบล อาคารบ้านเรือนยังคงเอกลักษณ์ของชุมชนเก่าแก่
12 เกาะตะละเม็ง อดีตประตูเกาะลันตา สมัยใช้การสัญจรทางเรือ เป็นเกาะ 2 เกาะ ซึ่งมีหน้าผาหินปูนสูงชันเหนือแผ่นน้ำสีเขียวเข้มประกอบด้วยเวิ้งอ่าวที่มีหาดทรายแคบ ๆ พันธุ์ไม้เขียวขจีและถ้ำเล็ก ๆ ที่สวยงามหลายถ้ำ
13 เกาะไหง “ไพลินแห่งอันดามัน” เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่มีหาดทรายขาวและน้ำทะเลสีเขียวตอง อยู่ระหว่างน่านน้ำทะเลกระบี่-ตรัง ด้านหน้ามีเกาะเล็ก ๆ รูปทรงแปลกตา 3 เกาะ คือ เกาะม้า เกาะแหวน และเกาะเชือก มีแนวประการังที่สวยงาม
14 เกาะไหง
15 เกาะรอก ประกอบด้วยเกาะรอกนอกและเกาะรอกใน ซึ่งหันหน้าเข้าหากันระยะห่างประมาณ 400 เมตร มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสสะอาดอุดมไปด้วยฝูงปลาหลากชนิด และหมู่ประการังที่งดงาม
16 เกาะรอก
17 จุดชมวิวบ้านเจ๊ะหลี ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 อยู่บนไหล่ทางบนเนินเขา เป็นจุดหนึ่งที่มีภูมิทัศน์ทางทะเลสวยงาม มองเห็นทิวมะพร้าว ป่าชายเลน และเกาะน้อยใหญ่นับสิบเกาะกลางท้องทะเลสีครามที่กว้างไกลสุดสายตา

โรงแรม
1 กันเตียง เบย์วิว รีสอร์ท หมู่ที่ 5
2 คลองจาก บังกะโล หมู่ที่ 5
3 ซันมูน จังเกิลฮัท 57 หมู่ที่ 5 300
4 ซีซัน บังกะโล หมู่ที่ 5 80
5 ซีวิว รีสอร์ท หมู่ที่ 5
6 ซีเพิร์ล ลันตา 201 หมู่ 3 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 โทร : 0 1737 0159 จำนวนที่พัก 16 ห้อง, ราคา 400 - 1,000 บาท
7 ดรีม ทีม บังกะโล 37 หมู่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทร : 0 1477 1626 จำนวนที่พัก 27 ห้อง, ราคา 100 - 1,200 บาท
8 ทับวารินทร์ รีสอร์ท หมู่ 4 เกาะไหง ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 โทร : 0 7522 0139, 0 7521 8153 โทรสาร : 0 7522 0139 จำนวนที่พัก 23 ห้อง, ราคา 1,200 - 4,900 บาท
9 บูบูไอซ์แลนด์ รีสอร์ท หมู่ที่ 4 350-500
10 พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา 99 หมู่ที่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทร : 0 7560 7999, 0 2320 5500-2 โทรสาร : 0 7560 7998 จำนวนที่พัก 79 ห้อง, ราคา 8,500 - 40,000 บาท
11 รวี วาริน รีสอร์ท แอนด์ สปา 139 หมู่ 8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทร : 0 7560 7400-498, 0 2434 5526-7 โทรสาร : 0 7560 7499 จำนวนที่พัก 124 ห้อง, ราคา 8,000 - 16,000 บาท
12 ลันตา คอรัล บีช รีสอร์ท หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 โทร : 0 1228 4326 จำนวนที่พัก 21 ห้อง, ราคา 200 - 500 บาท
13 ลันตา พาราไดซ์ บังกะโล 67 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 โทร : 0 1228 4488 จำนวนที่พัก 25 ห้อง, ราคา 500 - 1,000 บาท
14 ลันตา พาเลซ รีสอร์ท แอนด์ บีช คลับ 29 หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 โทร : 0 7569 7123 โทรสาร : 0 7569 7124 จำนวนที่พัก 35 ห้อง, ราคา 300 - 1,500 บาท
15 ลันตา เนเจอร์บีช รีสอร์ท 54 หมู่ที่ 6 หาดคลองโขง ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 โทร : 0 1397 0785 จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 300 - 500 บาท
16 ลันตา โคโคนัท กรีน ฟิลด์ 78 หมู่ 2 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 โทร : 08 1228 4602 จำนวนที่พัก 22 ห้อง, ราคา 150 - 600 บาท
17 ลันตา ไนซ์ บีช รีสอร์ท 137 หมู่ที่ 6 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทร : 0 2399 4084 , 08 1850 3416 โทรสาร : 0 2399 1885 จำนวนที่พัก 25 ห้อง, ราคา 400 - 2,000 บาท
18 ลันตา ไมอามี่ บังกะโล 13 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 โทร : 0 2399 4084 , 0 2744 4775 , 0 1228 4506 จำนวนที่พัก 22 ห้อง, ราคา 500 - 1,050 บาท
19 ลันตามารีนปาร์ควิว รีสอร์ท 58 หมู่ที่ 5
20 ลันตาริเวอร์แซน 99 หมู่ที่ 8
21 ลาส์ทบีช รีสอร์ท 99/5 หมู่ที่ 5
22 วอเตอร์ฟอล เบย์ รีสอร์ท หมู่ที่ 5 บ้านคลองจาก ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทร : 0 7561 2806 จำนวนที่พัก 18 ห้อง, ราคา 400 - 800 บาท
23 ศรีลันตา 111 หมู่ 6 หาดคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทร : 0 7569 7288, 0 2204 2458 โทรสาร : 0 7569 7159 จำนวนที่พัก 49 ห้อง, ราคา 2,000 - 8,000 บาท
24 เกาะไหง วิลล่า หมู่ที่ 4 300-800
25 เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปา 5 หมู่ 4 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 โทร : 0 2316 3577, 0 2317 1274 โทรสาร : 0 2316 7916 จำนวนที่พัก 85 ห้อง, ราคา 1,900 - 9,000 บาท
26 เซม เซม บัทดิฟเฟอร์เรนส์ หมู่ที่ 5
27 เดอะ นริมา บังกะโล รีสอร์ท 98 หมู่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทร : 0 7566 2668, 0 7566 2670, 08 9866 2622 โทรสาร : 0 7566 2669 จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 1,500 - 3,500 บาท
28 แซนดี้ บังกะโล 46/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 โทร : 0 1477 0142 จำนวนที่พัก 14 ห้อง, ราคา 100 - 400 บาท
29 แบบบู เบย์ รีสอร์ท หมู่ที่ 5
30 แฟนตาซี รีสอร์ท หมู่ที่ 4