ข้อมูลตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา กระบี่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเกาะกลางประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีหมู่บ้านในการปกครอง 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ และเนินเขาสลับกัน เป็นพื้นที่เกาะมีน้ำทะเลล้อมรอบ มีป่าไม้สมบูรณ์ หมู่บ้านติดชายฝั่งทะเล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ และ ทะเลอันดามัน
ทิศใต้ ติดกับทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดกับทะเลอันดามัน
ทิศตะวันตก ติดกับทะเลอันดามัน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนยาง สวนมะพร้าว สวนปาล์ม ทำนา เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,374 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดกระบี่ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 แยกเข้าสู่ตัวจังหวัด ก.ม. 63 - 900 ผ่านอำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม พอถึงสามแยกห้วยน้ำขาวเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวง 4206 ประมาณ 17 กิโลเมตรเข้าเขตตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ผลิตภัณฑ์

จักสานจากเตยปาหนัน, ขนมโรตีกรอบ, ขนมคุ๊กกี้พันงา

สถานที่

1) สถานีอนามัย
2) โรงเรียนประถมศึกษา
3) มัสยิด
4) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
5) ศาลาทรงงาน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ป่าทุ่งทะเล ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง ซึ่งเป็นพื้นที่พระราชดำริในเขตโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ได้เสด็จเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2543 ซึ่งสถานที่แห่งนี้ มีชายหาดยาวอากาศเย็น ร่มรื่น เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ
2 ป่าทุ่งทะเล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระจงหกทุม กระจงหกทุม
2 กระเป๋าจากเตยปาหนัน นำใบเตยปาหนันมาผลิตกระเป๋า กระปุก
3 กะปิ กะปิ
4 กาแฟโบราณ กาแฟโบราณ
5 กาแฟโบราณบ้านร่าหมาด กาแฟโบราณบ้านร่าหมาด
6 ขนมคุ๊กกี้พันงา ขนมคุ๊กกี้พันงา
7 ขนมโรตีกรอบ ขนมโรตีกรอบ
8 หมอน หมอน

สินค้าโอทอป ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา กระบี่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา กระบี่