ข้อมูลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม กระบี่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองท่อมใต้พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ 85% ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน คือ บ้านเหนือ บ้านคลองท่อมใต้ บ้านคลองขนาน บ้านแชงเปิง บ้านวังหิน บ้านใต้ บ้านในควน บ้านหน้าค่าย

พื้นที่

ตำบลคลองท่อมใต้มีพื้นที่ทั้งหมด 54,500 ไร่ พื้นที่เป็นที่ราบติดชายทะเล ดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะกับการทำสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเพหลาและตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย ประมง และรับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,146 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 492 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 42.93 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากจังหวัดกระบี่ เดินทางโดยใช้เส้นทางเพชรเกษม สาย 4 ถนนกระบี่ - ตรัง ระยะทาง 41 กม. ถ้าเดินทางมาจากจังหวัดตรังโดยใช้ถนนเพชรเกษม สาย 4 ถนนตรัง - กระบี่ ระยะทาง 100 กม.

ผลิตภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม,ไวน์ผลไม้,เตยปาหนัน

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม
2. โรงพยาบาล
3. โรงเรียน สถานศึกษา
4. เทศบาล
5. วัด โบสถ์ มัสยิด
6. พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม ตัวอาคารด้านหน้าและป้ายพิพิธภัณฑ์ บริเวณและตู้เก็บลูกปัดสมัยทราวดี บริเวณและตู้เก็บเครื่องใช้สมัยโบราณ และพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ หนึ่งในหลายชนิดของลูกปัดสมัยทราวดี
2

โรงแรม
1 คิวซีเฮาส์ หมู่ที่ 2 ต.คลองท่อมใต้ 250 - 350 บาท/คืน
2 พารารีสอร์ท หมู่ที่ 2 ต.คลองท่อมใต้ 250 บาท/คืน
3 ห้วยตอกอินน์ หมู่ที่ 2 ต.คลองท่อมใต้ 150 - 250 บาท/คืน

ร้านอาหาร
1 ครัวบ้านสวน หมู่ที่ 2 ต.คลองท่อมใต้ อาหารตามสั่ง
2 ครัวป่าซีฟู๊ด หมู่ที่ 2 ต.คลองท่อมใต้ อาหารตามสั่ง
3 ครัวเทพ หมู่ที่ 2 ต.คลองท่อมใต้ อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กาแฟคั่วบดบรรจุซองพร้อมชง กาแฟคั่วบดบรรจุซองพร้อมชง
2 กาแฟคั่วบดบรรจุซองพร้อมชง กาแฟคั่วบดบรรจุซองพร้อมชง
3 ผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน ผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน
4 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
5 ไวน์ผลไม้ ไวน์ผลไม้

สินค้าโอทอป ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม กระบี่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม กระบี่