ข้อมูลตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม กระบี่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีจำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม

พื้นที่

จุดศูนย์กลางของตำบลอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองท่อมประมาณ 7 กิโลเมตร เนื้อที่ 109.73 ตารางกิโลเมตร หนื้อที่ 68,581.25 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน และ ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน , รับจ้าง , ประมง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,858 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางแยกจากถนนเพชรเกษมไปทางฝั่งทะเลอันดามัน จากทางเข้าตรงข้ามวัดคลองท่อมใต้ เป็นถนนลาดยางตลอดสายประมาณ 7 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กะปิ, ดอกไม้ผ้าใยบัว

สถานที่

1) มัสยิด 11 แห่ง
2) สถานีอนามัย 1 แห่ง
3) ชุมสายโทรศัพท์ 4 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กะปิ ใช้เป็นเครื่องปรุง
2 ดอกไม้ผ้าใยบัว ดอกไม้ผ้าใยบัว

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม กระบี่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม กระบี่