ข้อมูลตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก กระบี่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2415 มีหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 7 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยปริศนา
หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวลึกใต้
หมู่ที่ 3 บ้านในควน
หมู่ที่ 4 บ้านเขาพระ
หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำเสือ
หมู่ที่ 6 บ้านคลองสุข
หมู่ที่ 7 บ้านเขาหลัก

พื้นที่

ตำบลอ่าวลึกใต้ เป็นตำบลที่ตั้งของที่ว่าการอำเภออ่าวลึก มีพื้นที่ประมาณ 111 ตร.กม. หรือประมาณ 69,375 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 97 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 100 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางถนนในการเดินทาง โดยมีเส้นทางที่สำคัญ คือ
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4039 เริ่มจากหมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก ผ่านหมู่ที่ 4, 5, 6 ตำบลแหลมสัก และหมู่ที่ 3, 4, 6 ตำบลอ่าวลึกใต้ เป็นถนนราดยาง สภาพถนนดี
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4035 เริ่มจาก หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวลึกใต้ ผ่านหมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวลึกใต้ และเชื่อมโยงไปถึง หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
3. ถนนแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4039 ที่หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวลึกใต้ มีสภาพเป็นถนนลูกรังสลับกับถนนคอนกรีตและถนนราดยาง เป็นช่วง ๆ
4. ถนนราดยางสายอ่าวลึกใต้ - บ้านนาเหนือ เริ่มจากหมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ ผ่านหมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวลึกใต้ ไปสิ้นสุดที่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก
การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านในตำบล
ลักษณะถนน เป็นถนนราดยาง ลูกรัง และคอนกรีต โดยมีรถยนต์โดยสารประจำทาง และจักรยานยนต์ ให้บริการรับจ้างแก่ประชาชน

ผลิตภัณฑ์

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี,น้ำพริก

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก
2. โรงพยาบาลอ่าวลึก
3. ที่ทำการไปรษณีย์
4. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
5. ถ้ำหัวกะโหลก
6. ถ้ำเทพนิมิต
7. ถ้ำเขาพระ
8. วัดราษฎร์รังสรรค์
9. วัดชมพูศรีบรรพต (ช่องลม)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ตั้งอยู่ในเขต ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ครอบคลุมเนื้อที่ 375 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ ประมาณ 40 กม. และอยู่ห่างจากสี่แยกตลาดอ่าวลึกเหนือ ตามถนนอ่าวลึก-แหลมสัก เป็นระยะทาง 1 กม. สภาพทั่วไปเป็นสวนป่าร่มรื่นด้วยพรรณไม้หลากชนิด อาทิ พุดป่า โมกใหญ่ อโศก ล้อมรอบสระโบกขรณี ซึ่งเป็นแอ่งรวมธารน้ำที่ไหลลอดใต้เขาช่องลมและทางด้านเหนือของสระ มีมณฑปพระพุทธบาทจำลองที่แกะสลักจากไม้ ประดิษฐานอยู่ใกล้กับศาลบูชาเจ้าพ่อโต๊ะยวน - โต๊ะช่อง
2 ถ้ำหัวกระโหลกหรือถ้ำผีหัวโต ถ้ำหัวกระโหลกหรือถ้ำผีหัวโต ตั้งอยู่ในเขตตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ อยุ่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ 49 กม. เป็นถ้ำขนาดใหญ่หลายคูหา ตั้งอยู่บนเขากลางน้ำ แวดล้อมด้วยป่าโกงกาง แต่เดิมภายในถ้ำเคยพบหัวกระโหลกมนุษย์ที่มีขนาดโตกว่าปกติ จึงมีชื่อเรียกว่า ถ้ำผีหัวโต นอกจากนี้ บนผนังถ้ำยังปรากฏภาพเขียนสี ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ จำนวนมาก อาทิ รูปคน รูปสัตว์ ตลอดจนรูปอวัยวะต่าง ๆ และมีเปลือกหอยจำนวนมากทับถมกันอยู่ในถ้ำ การไปเที่ยวชมสามารถลงเรือที่ท่าเรือบ่อท่อ
3 ถ้ำเขาพระ ถ้ำเขาพระ ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 4 บ้านเขาพระ ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ อยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ ประมาณ 48 กม. เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์เขาพระสุญญาตาราม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออ่าวลึก 2 กม. ภายในถ้ำเขาพระ มีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่องค์หนึ่ง ซึ่งภายหลังได้มีผู้สร้างพระพุทธรูปขนาดเท่ากัน ขนาบข้างไว้อีก 2 องค์ และพระพุทธรูปไม้แกะสลักองค์เล็ก ๆ รายรอบฐาน

ร้านอาหาร
1 บ่อท่อซีฟู๊ด ม.6 ต.อ่าวลึกใต้ อาหารทะเล / ตามสั่ง
2 ลาบอุบล ม.2 อ่าวลึกใต้ อาหารพื้นเมืองอิสาน
3 วันโภชนา ม.2 อ่าวลึกใต้ อาหารตามสั่ง
4 อ่าวลึกซีฟู๊ด ม.2 ต.อ่าวลึกใต้ อาหารทะเล / ตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ถั่วทอดสมุนไพรคุณดารณี ถั่วทอดสมุนไพรคุณดารณี
2 น้ำพริกแมงดา น้ำพริกแมงดา

สินค้าโอทอป ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก กระบี่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก กระบี่