ข้อมูลตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก กระบี่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขาใหญ่ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออ่าวลึก ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเขาล่อม หมู่ 2 บ้านทุ่งคาตีกัน หมู่ 3 บ้านในยวนไทย หมู่ 4 บ้านทุ่งสูง หมู่ 5 บ้านหินดาน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ และ ต.คีรีวงศ์ อ.ปลายประยา จ.กระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ และ ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คีรีวงศ์ อ.ปลายประยา จ.กระบี่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 765 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2 หลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

น้ำดื่มสมุนไพรว่านกาบหอย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำดื่มสมุนไพรว่านกาบหอย ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มสมุนไพรว่านกาบหอย มีสรรพคุณแก้ร้อนใน แก้เลือดออกตามไรฟัน
2 ผ้าบาติก ผ้าบาติก

สินค้าโอทอป ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก กระบี่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก กระบี่