ข้อมูลตำบลดินแดง อำเภอลำทับ กระบี่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดินแดง เป็นตำบลที่ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อก่อนเป็นตำบลเดียวกับตำบลดินอุดม เมื่อมีการแบ่งแยกตำบลขึ้น ตำบลดินแดงมีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน เนื่องด้วยตำบลนี้เป็นพื้นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์ เป็นดินที่มีลักษณะสีแดง จึงตั้งชื่อว่า ตำบลดินแดง

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเนินสลับกัน ดินอุดมสมบูรณ์ ทางด้านตะวันออกและส่วนกลางของหมู่บ้านจะมีภูเขา ซึ่งได้แก่ พื้นที่หมู่ที่ 1,2,3,5 ส่วนในหมู่ที่ 4 ,6 เป็นที่ราบและลาดชัน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดินอุดม อำเภอสำทับ จังหวัดกระบี่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลำดทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 950 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เส้นทางสายหลัก สายลำทับ - บ่อล้อ
เส้นทางเข้าตำบล ถนนลาดยาง รพช. สายสี่แยกสวนปาล์ม - ปลายทับใหม่

ผลิตภัณฑ์

กล้วยกวน

สถานที่

1) โรงเรียนประถม
2) สถานีอนามัย
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4) ศูนย์สาธิตการตลาด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยกวน เป็นขนมหวาน จัดอยู่ในประเภททอฟฟี่
2 กาแฟโบราณ เป็นเครื่องดื่ม

สินค้าโอทอป ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ กระบี่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ กระบี่