ข้อมูลตำบลตากแดด อำเภอเมือง พังงา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตากแดดเป็นหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอเมืองพังงา ห่างจากที่อำเภอ 8 กิโลเมตร มีหมู่บ้านทั้งหมด 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 บ้านสวนพริก หมู่ที่ 3 บ้านบางญวน หมู่ที่ 4 บ้านในหงบ-ควนคา

พื้นที่

ตำบลตากแดด สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นภูเขาสูง และติดกับป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าชายเลน) ที่ยังคงสภาพอุดมสมบูรณ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลป่ากอ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเกาะปันหยี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลถ้ำน้ำผุด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ เพาะเลี้ยงกุ้ง
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์น้ำ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 695 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 230 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลตากแดด เริ่มจากศาลากลางจังหวัดพังงาทางถนนเพชรเกษมถึงทางแยกเข้าสู่หมู่บ้านต่าง ๆ ตามป้ายบอกทาง

ผลิตภัณฑ์

กะปิ,ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพรา

สถานที่

1) วัดธัญญเขต
2) สวนนก
3) ถ้ำลอด
4) คลองถ้ำ
5) สำนักงานองค์การโทรศัพท์
6) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง
7) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพังงา
8) สถานีอนามัย
9) มัสยิด

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำลอด เป็นถ้ำน้ำลอด อยู่ในอ่าวพังงา เพดานถ้ำมีหินงอก หินย้อยสวยงามมาก สามารถนำเรือขนาดใหญ่ลอดไป - กลับได้ในขณะน้ำลด
2 สวนนก เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงและบำรุงรักษษพันธุ์สัตว์ป่า เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม
3 ล่องแพคลองถ้ำ เป็นการล่องไปตามลำคลอง โดยแพไม้ไผ่บรรจุคนได้ 5 - 10 คน เริ่มจากท่าเรือถึงวัดธัญญเขต ระยะทางประมาณ 2 กม. สองข้างคลองร่มรื่น เย็นสบาย

โรงแรม
1 โรงแรมภูงา 45/65 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ตากแดด อำเภอเมือง จ.พังงา 82000 โทร : 0 7641 3999 โทรสาร : 0 7641 3990 จำนวนที่พัก 78 ห้อง, ราคา 650 - 1,500 บาท

ร้านอาหาร
1 ของเรา หมู่ที่ 7 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง โทร.01-6919685 อาหารพื้นเมือง ไทย จีน ทะเล
2 จ่าจรัญ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะปันหยี โทร.076-411490 อาหารพื้นเมือง ไทย จีน ทะเล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เครื่องประดับมุก
2 น้ำผึ้ง
3 ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา
4 ผลิตภัณฑ์จากใบยางพารา ผลิตภัณฑ์จากใบยางพาราเช่น ใบยางพาราขนาดต่างๆ ดอกไม้ประดิษฐ์ต่าง และโคมไฟดอกไม้

สินค้าโอทอป ตำบลตากแดด อำเภอเมือง พังงา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตากแดด อำเภอเมือง พังงา